Innhold

Matteprat

Re: Mattehjelp
 25/10 17:47 - Lektorn
Re: Mattehjelp
 25/10 17:41 - Anonymous
Re: Arealsetningen
 25/10 17:39 - skf95
Re: Mattehjelp
 25/10 17:36 - Lektorn
Re: Mattehjelp
 25/10 17:34 - Anonymous
Re: Mattehjelp
 25/10 17:31 - Lektorn
Re: integrationsmetoder
 25/10 17:30 - Janhaa
Re: Mattehjelp
 25/10 17:27 - Anonymous

Siste emner

Grenseverdi
 25/10 16:41 - nilsemann
Mattehjelp
 25/10 15:49 - Measddasd
integrationsmetoder
 25/10 15:41 - millionaire
Arealsetningen
 25/10 14:19 - Mads H
pde randbetingelser - Maple
 25/10 14:09 - Zon
Cosinusfunksjonen, R2
 25/10 12:56 - carawula
Sigma R1 - Oppgave 4,121 b)
 25/10 12:51 - trengerhjelpmedr1
Logaritmer oppgave 2.202 sinus R1
 25/10 11:57 - Hjelp!!!
Matematikknetlogohuge.png

For elever, lærere, studenter og foreldre i norsk skole.


Nyheter 2014-10-15

Vi publiserer tre lærebøker/oppgavesamlinger i samarbeid med Hellerud vgs: Hellerud matematikk 1P | Hellerud matematikk 2P | Hellerud matematikk 2P-Y | Om bøkene

Nyheter 2014-09-23

Vi har nå lagt ut eksamensoppgaver for 2P-Y praktisk matematikk for påbygg vg3, og opprettet en egen hovedside for faget.

Nyheter 2014-02-05

Ny side: Realfagsskolen - kurs i grunnleggende regning er en utmerket samling med arbeidsark laget ved UiO for alle som trenger å lære eller repetere grunnleggende regning. Kan passe for elever i ungdomsskolen og 1P- eller 2P-elever i videregående opplæring.

Nyheter 2013-10-27

  • Vi jobber med løsningsforslag til eksamensoppgavene. Vi blir glade for litt hjelp.
  • For å gjøre det ennå enklere å diskutere matematikk på forumet er det nå mulig å skrive innlegg også for uregistrerte brukere.

Videoer om bruk av TeX på vårt forum Matteprat