økonomi Skriv et svar


Dette spørsmålet er en metode for identifisering og hindring av automatiserte innsendinger.
Smil
:D :) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:
BBCode er
[img] er
[flash] er AV
[url] er
Smil er
Emne
   

Utvid visningen Emne: økonomi

Re: økonomi

Innlegg Kristian Saug » 29/10-2019 19:40

Vi kan også legge til en kommentar:

Restauranteieren hadde en mistanke om at snittvekta på hamburgerne er under 180 gram.
Har han rett i sin mistanke utfra undersøkelsen sin?

Vi legger inn μ = 180 og σ = 3.69 (den samme) og P(X < 177.3) og får svaret 0.232,
dvs det er 23.2 % sannsynlig at snittvekten på 10 tilfeldige hamburgere er under 177.3 gram.
Med et normalt signifikansnivå på 5 % kan vi dermed slå fast at restauranteieren IKKE kan påstå at snittvekten er under 180 gram!

Re: økonomi

Innlegg Kristian Saug » 29/10-2019 19:20

Hei,

Snittvekta, μ, på hamburgerne er 177.3 gram

Variansen er summen av differansene (mellom u og hver enkelts vekt) i kvadrat, delt på antallet
Vi får
Var(x) = 13.61 gram^2
og
std avvik, σ = rot(13.61) = 3.69 gram

Vi skal ha et 90 % konfidensintervall for μ
Dvs vi ser etter z-verdier i Standard normalfordelingstabell og verdiene 0.05 og 0.95
Vi finner da z = -1.645 og z = 1.645

Nedre intervallgrense blir dermed
177.3 - 1.645*3.69 = 171.2, tilnærmet lik 171 gram

Øvre intervallgrense blir
177.3 + 1.645*3.69 = 183.4, tilnærmet lik 183 gram

Legger vi alle disse verdiene inn i en sannsynlighetskalkulator i Geogebra, får vi et intervall på 0.895, dvs 89.5 %. Det er bra!

Dersom vi legger inn de "neste grensene", 170 gram og 184 gram, får vi et intervall på 0.941, dvs 94.1 %. Det er altfor høyt!

økonomi

Innlegg Frustrert student » 29/10-2019 15:59

Noen som kan hjelpe meg med denne oppgaven?
Oppgave: En hamburgerrestaurant kjøper inn hamburgere av ferskkvernet kjøtt fra en lokal leverandør, og ifølge leverandøren er vekten på en hamburger 180 gram. Sjefen ved restauranten mistenker at den forventede vekten μ er lavere enn 180 gram.
Sjefen veier derfor 10 tilfeldige hamburgere, og resultatet vises i følgende tabell:
172 183 180 177 181 176 178 175 180 171
Finn et 90% konfidensintervall for μ med utgangspunkt i tabellen. Forutsett at vekten på hamburgerne er normalfordelt og at standardavviket σ er ukjent. Skriv inn riktig verdi på nedre og øvre intervallgrense nedenfor:
Nedre intervallgrense:
Øvre intervallgrense:

Topp