Fysikk 1 Skriv et svar


Dette spørsmålet er en metode for identifisering og hindring av automatiserte innsendinger.
Smil
:D :) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:
BBCode er
[img] er
[flash] er AV
[url] er
Smil er
Emne
   

Utvid visningen Emne: Fysikk 1

Re: Fysikk 1

Innlegg fati » 21/10-2019 00:25

vi vet at potansiell nenergi og kinetisk energi har noe hammenheng med hverandre. hvir potasiell går noe opp da kinetisk energi går noe ned og omvent. summen av de to er lik mekanisk energi og bevaringsloven sier at E1= E2. men når vi ser på delta potansiell energi og delta kinetisk energi, må summen av de to være null, men hvorfor blir det ikke null? kan noen forkelare litt om det? er det noe andre krefter som gjør arbeid eller?
hva kan være grunnen til? hva er sammenheng mellom delta Ep og delta Ek?
takk

Re: Fysikk 1

Innlegg Fysikksvar » 19/10-2019 07:44

Påstand: Når kulene landar på bakken ( går ut frå at denne ligg i horisontalplanet ),
har dei same fart ( absoluttverdi ).
Grunngjeving: Mekanisk energi ( kin. energi + pot. energi i tyngdefeltet ) er bevart gitt at vi kan sjå bort frå
luftmotstand.

Re: Fysikk 1

Innlegg fati » 18/10-2019 22:03

hvis fem kuler starter fra samme høyde med samme absoluttvedien av farten, men i forskjellige retning. hva skjer med absoluttverdien av fartene når kulene treffer bakken? hvorfor?
takk

Re: Fysikk 1

Innlegg fati » 17/10-2019 20:47

hvordan kan man formulere newton 3.lov?


et kloss ble dratt på et bord med en horisontal kraft F=30N. totalktaften U fra bored på kloss er 50N og danner vinkelen 60 grader med horisontalplanet. horisontalkomponenten til U har retning motsatt av fartretning. bestem friksjonkrafteb, normalkraft, tyngdekraft og akselerasjonen.

jeg kommer halveis til svaret og stopper fast. trenger hjelp.
takk
fati online
Pytagoras
Pytagoras
Innlegg: 15
Registrert: 16/09-2019 09:42

Re: Fysikk 1

Innlegg Kristian Saug » 12/10-2019 11:32

Hei,

Kreftene som virker på heisen er:
Tyngdekraften, G = m*g. Den kan sies å være en fjernkraft. Virker rett nedover.
Snorkraften (kraften fra vaieren), S = m*g + m*a = m*(g + a). Den kan sies å være en kontaktkraft. Virker rett oppover.
(Når heisen står i ro eller er i jevn hastighet, er S = G, altså summen av krefter er null)

S = m*(g + a) = 1500 kg *(9.81 + 2.2) m/s^2 = 18015 N, tilnærmet lik 18 kN (med rett antall gjeldende siffer), rettet oppover.

Re: Fysikk 1

Innlegg fati » 12/10-2019 10:04

En heis har masen 1500kg og har akselerasjon 2,2 m/s2 oppover. tegn figuren med fjernkrefter og kontakt krefter fra heisen.
hvor stor er kraften på heisen fra heisvarieren.
ka du forklare litt om oppgaven, jeg har misforstått om fjernkraft og kontaktkraf. og lurer på om kraft på heisen om fra heisen. hva er forskjellen?
takk

Re: Fysikk 1

Innlegg fati » 10/10-2019 23:35

når en legeme henges fra taket, hvilke krafter påvirket den?

Re: Fysikk 1

Innlegg fati » 10/10-2019 22:23

grafen viser hvordan farten til en rakett varierer med tida. den blir skutt lodrett opp med konstant drivskraft i 3,0s fra overflate på en planet. hvor høy er raketten i det øyeblykket drivkraften opphorer? hva er rakettens største høyde?

v m/s
90 .
60 . .
30 . .
. .
0 3 6 9 12 15 18 t(s)

Re: Fysikk 1

Innlegg Kristian Saug » 10/10-2019 13:55

Hei,

Bruk formelen

2*a*s = V^2 - (Vo)^2

så finner du nok Vo !
(Hint: velg positiv retning oppover. Da blir a = -g. Og V er hastigheten på toppen, dvs 0 m/s. (s er 2.5 m))

Fasit: Vo = 7.0 m/s

Re: Fysikk 1

Innlegg fati » 10/10-2019 12:48

En kenguru kan hoppe om lag 2,5m rett opp. hvilken far har kenguruen nå den letter fra bakken?

Re: Fysikk 1

Innlegg fati » 10/10-2019 12:42

Dolandyret skrev:Hva har du prøvd så langt? En god start er å finne ut hvor langt han kjører fra lyset blir rødt til han tråkker på bremsen.jeg tror jeg har svart ryktig.

bilen har konstant fart (V0) på 50km/h og da blir akselerasjon er null, V er lik 0 fordi bilen skal stoppe, reaksjonstid er 0,65 s og da får bilen akselerasjon på 5m/s2 og har vi strekningen hvor bilen begynner å reagere til å stoppe før lyskrysset. Så vi lurer på om bilen kan stoppe før lyskryss eller?
Her bruker vi 2 formler:
S= Vt = 50km/h *(0,65s) =13,88m/s *(0,65s)= 9m det er reaksjonlengde i oppgitt reaksjonstiden

V2- V02 = 2as -----> S= V2- V02 = 0 - (50km/h )2 =13,88m/s *13,88m/s = 19,2 m
2a 2*5m/s2 10 m/s2
det er strekningen etter reaksjonslenge, bilen bruker til å stoppe helt
vi summerer begge strekninger sammen. Hvis det blir like eller mindre 25m, kan bilen stanse ved lyskrysset og omvendt.
Totalt strekningen = 9m +19,2 m =28,2m bilen kan ikke stanse ved veikrysset.

Re: Fysikk 1

Innlegg Dolandyret » 10/10-2019 10:06

Hva har du prøvd så langt? En god start er å finne ut hvor langt han kjører fra lyset blir rødt til han tråkker på bremsen.

Re: Fysikk 1

Innlegg fati » 09/10-2019 22:18

en bil kjører med konstant fart lik 50km/h, nærmer seg til en veikrys idet har 25m fra veikryset, skifter lyset til rødt. bilføreren har reaksjonstid på 0,65s. når bilen bremser får akselerasjon på 5,0m/s2. klarer bilen stanse før veikryset?

Re: Fysikk 1

Innlegg Dolandyret » 08/10-2019 23:14

Du har:

[tex]s=\frac12a_bt^2[/tex] og [tex]s=\frac12(v_{0}+v_{1})t-17.5[/tex], hvor [tex]a_b[/tex] er akselerasjonen til bussen, [tex]v_0[/tex] er startfarten til Grete og [tex]v_1[/tex] er sluttfarten til Grete. Alt dette har du oppgitt. Så setter du likningene lik hverandre og løser for [tex]t[/tex].

Dette vil være en andregradslikning og du vil få to løsninger. En løsning gir tiden [tex]t_1[/tex] når Grete tar igjen bussen, den andre tiden [tex]t_2[/tex] når bussen tar igjen Grete.

Re: Fysikk 1

Innlegg fati » 08/10-2019 22:21

en buss starter fra en holdeplass med akselerasjon 0,75 m/s2. grete løper etter bussen med far 8m/s. hun var 17,5 m bak bussenda den startet. hvor land tid bruker grete på å ta bussen?
hvor lang tid har hun da løpt fra det øyeblikket bussen starter? dersom gereta løper forbi bussen kommer den til å ta henne igjen. på hvilken tidspunkt?

kan du hjelpe meg også med dette oppgave. jeg forstår ikke helt.
takk

Topp