Side 1 av 1

Tid & Fart

InnleggSkrevet: 10/03-2007 19:08
irfanandersson
Hei...
Jeg trenger noen få forklaringer på 3 forskjellige oppgaver.. Håper noen kan hjelpe meg så fort som mulig.

Oppgave 1.

Per kjører 200 km på 4 timer

a) Hvor stor er gjennomsnittsfarten hans?
b) Hvor lang tid ville Per ha brukt på denne strekningen hvis farten var 80 km/h?

Oppgave 2

Ingrid Kristiansen løp 1 3/4 mil på 1 time.

Hvor langt ville hun ha løpt på 1 1/2 time hvis hun hadde holdt samme farten hele tiden?


Oppgave 3.

Ina sykler en strekning, det er omtrent 1,5 mil. Hun sykler med gjennomsnittsfarten 20 km/h
Hvor lang tid bruker hun?

InnleggSkrevet: 10/03-2007 19:25
zell
1:

Du vet at [tex]strekning = fart \ \cdot \ tid[/tex]

a) Per kjører 200 km (strekning) på 4 timer (tid)

[tex]s = vt \ \Rightarrow \ 200 km = v \ \cdot \ 4t \ \Rightarrow \ v = \frac {200 km} {4 t} = 50 km/t[/tex]

b) v = 80 km/t , [tex]t = \frac sv \ \Rightarrow \ t = \frac {200km} {80 km/t} = 2,5 timer = 2 \ timer \ og \ 30 \ minutter[/tex]

Oppgave 2:

[tex]1\frac 34 = \frac 74[/tex]

[tex]\frac 74 mil = v \ \cdot \ 1t \ \Rightarrow \ v = \frac {74} {1t} = \frac 74 mil/t[/tex]

Hvor langt ville hun ha løpt på 1 1/2 time? v = 7/4 mil/t, t = 1 1/2 time.

[tex]s = \frac 74 mil/t \ \cdot \ 1,5t = \frac {21} 8 mil = 2,6 mil[/tex]

Oppgave 3:

Du vet at det er 10km i 1 mil. Derfor: 1,5 mil = 15km.

s = 15km, v = 20 km/t

[tex]t = \frac sv = \frac {15km} {20km/t} = 0,75t = 45 minutter[/tex]

Tid & Fart

InnleggSkrevet: 10/03-2007 20:44
irfanandersson
Kan noen forklare 2'ern litt bedre, og enklere

InnleggSkrevet: 10/03-2007 20:53
SquareKnowledge
Ja, det kan noen :)

2)

Vi vet at hun løper 1mil og 3/4 av en mil på en time. Man vet også at 1/4 av en mil er 0,25mil, da er 3/4mil 3*0,25 som er 0,25.

Vi vet da at hun løper 1,75mil på en time. Da er hastigheten hennes 1,75mil/t.

Vi vet at hun nå skal holde denne farten i en og en halv time:

1,75*1+1,75*0,5=1,75+0,875=2,625mil.

Hun vil da altså løpe 2,625mil på en og en halv time.

Re: Tid & Fart

InnleggSkrevet: 15/09-2015 13:23
Mairu
Per og Pål skal sykle til et vann for å bade. Det er 10 kilometer til vannet. Hvor lang tid bruker Per og Pål på sykkelturen hvis de sykler i en fart av 20 kilometer i timen? :?

Re: Tid & Fart

InnleggSkrevet: 16/09-2015 00:10
pi-ra
Mairu skrev:Per og Pål skal sykle til et vann for å bade. Det er 10 kilometer til vannet. Hvor lang tid bruker Per og Pål på sykkelturen hvis de sykler i en fart av 20 kilometer i timen? :?


[tex]s=v \cdot t[/tex], hvor bokstavene representerer henholdsvis strekning, fart og tid.

Du vet at strekning = [tex]10 \, km[/tex], fart = [tex]20 \, km/t[/tex]

Hvis du gjør om formelen så får du

[tex]s = v \cdot t[/tex]
[tex]t =\frac{s}{v}[/tex]

Hva får du som [tex]t[/tex] om du setter inn? :)

Re: Tid & Fart

InnleggSkrevet: 29/03-2017 16:32
Ida 04
Et mattestykke jeg ikke forstår:

Ali løper 21 km og bruker 1 time og 45 min.
Hva blir gjennomsnittsfarten :?:

Re: Tid & Fart

InnleggSkrevet: 29/03-2017 17:05
Aleks855
Ida 04 skrev:Et mattestykke jeg ikke forstår:

Ali løper 21 km og bruker 1 time og 45 min.
Hva blir gjennomsnittsfarten :?:


Gjennomsnittsfarten er $\frac{21km}{1.75t}$, så må du finne ut hva du må gange med i teller og nevner for å få $1t$ i nevner.

Re: Tid & Fart

InnleggSkrevet: 25/04-2019 10:17
jfowhfoerhfoi
hei du må dele fqart på tid :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Re: Tid & Fart

InnleggSkrevet: 01/05-2019 13:01
EDVARD
Grete og Hans løper tilsammen 9,3 km. Hans løper dobbelt så langt som Grete.
Hvor mange mil løper Hans?

Re: Tid & Fart

InnleggSkrevet: 01/05-2019 13:44
Mattegjest
Hans løper x km og da må Grete løpe [tex]\frac{x}{2}[/tex] km.


Finn x

x + [tex]\frac{x}{2}[/tex] = 9.3

Re: Tid & Fart

InnleggSkrevet: 09/03-2020 15:22
KK506146
Jeg lurer på hvor langt det er når man kjører i 60km/t i 4t og 30 min!? :? :?:

Re: Tid & Fart

InnleggSkrevet: 09/03-2020 16:53
Aleks855
KK506146 skrev:Jeg lurer på hvor langt det er når man kjører i 60km/t i 4t og 30 min!? :? :?:


$60\frac{\text{km}}{\text t} \cdot 4.5 \text t = \ldots \text{km}$

Re: Tid & Fart

InnleggSkrevet: 17/04-2020 13:23
daniel0404
Skjønner ikke hvordan jeg skal finne svar på disse oppgavene

Oppgave 1) Johanne løper en halvmaraton(21km) på 1time 55min 30sek. Hva var gjennomsnittsfarten til Johanne under løpet? Hvor lang tid brukte Johanne i gjennomsnitt på en kilometer?
Oppgave 2) Et år syklet Tina Birkebeinerrittet med en gjennomsnittsfart på 19,5km/t og brukte 4t 40 min. Hvor langt er birkebeinerrittet?
Oppgave 3) En bil akselerer fra 0 til 100km/t på 10 sek. Beregn akselerasjonen til bilen når du vet at 100km/t=28m/s.

Re: Tid & Fart

InnleggSkrevet: 07/05-2020 12:32
josi
Han sykler på 2 timer: 15 km/t * 2 t = 15 * 2 km = ? km
Hansykler på 2.5 timer: 15 km/t * 2.5 = 15 * 2.5 km = ? km