Side 1 av 1

Tre tall og summen er 90

InnleggSkrevet: 25/09-2019 10:51
Gjest
Hva er fremgangsmåten her?

Summen av tre tall er 90. Summen av det første og det andre tallet er 71 og summen av det andre og tredje tallet er 65. Hva er de tre tallene?

Re: Tre tall og summen er 90

InnleggSkrevet: 25/09-2019 11:12
Gjest
X + Y + Z = 90

X + Y = 71

Fyll inn for X + Y:

71 + Z = 90
Z = 90 - 71
Z = 19

Videre får vi opplyst:
Y + Z = 65
Y + 19 = 65
Y = 65 - 19
Y = 46

Fyll inn Y og Z i hovedligningen:

X + 46 + 19 = 90
X = 90 - 46 - 19
X = 25

Re: Tre tall og summen er 90

InnleggSkrevet: 25/09-2019 11:20
Mattegjest
Tre tal: x , y og z

I : x + y + z = 90
II: x + y = 71
III: y + z = 65

Finn z : Subtraher ..?... frå I

Finn x: Subtraher ..?... frå … ?....

Re: Tre tall og summen er 90

InnleggSkrevet: 25/09-2019 11:26
Gjest
Tusen takk