Side 1 av 1

Massetetthet

InnleggSkrevet: 05/02-2020 18:20
cantora67
Hei.
Hvordan kan man løse denne?

Pelle har en samling med mynter som han påstår er av ekte gull. Hver mynt har et volum på 0,001 dm3,
og til sammen veier de 17,1 kg. Dersom han snakker sant - hvor mange mynter har han?
Gull har en massetetthet på 19300 kg/m3

Re: Massetetthet

InnleggSkrevet: 05/02-2020 18:52
Mattegjest
Pelle har n mynter.

Samla volum V = 0.001 n [tex]\cdot[/tex]10[tex]^{-3}[/tex] m[tex]^{3}[/tex] = n[tex]\cdot[/tex]10[tex]^{-6}[/tex]m[tex]^{3}[/tex] ( 1 dm[tex]^{3}[/tex] = 10[tex]^{-3}[/tex]m[tex]^{3}[/tex] )


Finn n

V = [tex]\frac{m}{\rho }[/tex] = [tex]\frac{17.1}{19.3\cdot 10^{-3} }[/tex] m[tex]^{3}[/tex] = 0.886[tex]\cdot[/tex]10[tex]^{-3}[/tex]m[tex]^{3}[/tex]

n = 0.886[tex]\cdot[/tex]10[tex]^{-3}[/tex]m[tex]^{3}[/tex][tex]\cdot[/tex]10[tex]^{6}[/tex]m[tex]^{-3}[/tex] = 886

Svar: 886 myntar