Side 1 av 1

Hjelp...fort...

InnleggSkrevet: 12/12-2005 18:43
carlos
Jeg trenger hjelp til dette spørsmålet, håper noen kan svare litt fort....

En basketball har omkretsen 78 cm
Den indre diameteren i ballen er 24,4 cm. Materialet som ballen er lagd av, har tettheten 1,67 kg/dm3
Hvor mye veier ballen

Svar fort plzzz :oops:

InnleggSkrevet: 12/12-2005 19:19
Knuta2
det letteste er å trekke det indre volumet i fra det ytre, og gange det opp med tettheten.

utregning av kulevolum brukes denne formelen:
v = 4*pi*r^3/3

siden vi vet bare omkretsen må vi først beregne radius:
o = 2*pi*r


noe som gir
ytre radius: 12.41 cm
indre radius: 3.88 cm

volum:
ytre volum: 8 dm^3
indre volum: 0.2447 dm^3

trekk indre fra ytre volum og du sitter igjen med matriale volumet.
7.7553 dm^3

Gang dette opp med tetthet og du får vekten på ballen:
ca. 13 KgNå høres det ut som det foreligger en feil i oppgaven en ball på 13 kg blir neppe brukt til idrett annet enn kulestøtere, Er du sikker på at indre diameter er på 24,4 cm? Den burde heller være på 74,4. I så fall nå har du metoden og da regner jeg med at du løser oppgaven selv.

InnleggSkrevet: 12/12-2005 19:21
Solar Plexsus
Basketsballens indre diameteren d=2,44 dm mens den ytre diameteren D=7,8/[pi][/pi] dm. En kule med diameter x har volum [pi][/pi]x[sup]3[/sup]/6. Altså er volumet V av det materialet som basketballen består av, gitt ved formelen

V = ([pi][/pi]/6)(D[sup]3[/sup] - d[sup]3[/sup])

Dermed blir vekta X av ballen (målt i kg)

X = 1,67[sub]*[/sub]V = (1,67[pi][/pi]/6)((7,8/[pi][/pi])[sup]3[/sup] - 2,44[sup]3[/sup]) ≈ 0,68 (kg).

Re: Hjelp...fort...

InnleggSkrevet: 24/09-2015 18:48
Gjest567
[url][/url]Jeg Kjønte ikke. Kan du gjøre det nøyere

Re:

InnleggSkrevet: 24/09-2015 19:47
Gjest
Knuta2 skrev:noe som gir
ytre radius: 12.41 cm
indre radius: 3.88 cm


Pass på: Det oppgitte indre målet er diameter, ikke omkrets, så indre radius er 12,2cm.

Re: Hjelp...fort...

InnleggSkrevet: 05/12-2019 13:28
daum
en bestemt basketballl har en omkrets på 74,5 cm vis at volumet av denne basketballen er ca. 7 L

Re: Hjelp...fort...

InnleggSkrevet: 05/12-2019 13:40
Mattegjest
Radius r = [tex]\frac{Omkr.}{2\pi }[/tex] = [tex]\frac{7.45}{2 \pi }[/tex] dm


Volumet V = [tex]\frac{4}{3}[/tex] [tex]\pi[/tex] r[tex]^{3}[/tex] = [tex]\frac{4}{3}[/tex][tex]\pi[/tex]([tex]\frac{7.45}{2\pi }[/tex]dm)[tex]^{3}[/tex] [tex]=[/tex] 6.98 dm[tex]^{3}[/tex] [tex]\approx[/tex] 7 L

Re: Hjelp...fort...

InnleggSkrevet: 05/12-2019 19:25
Ulrik00000000
Han sa at dere skulle svare raskt. Dere er nok 14 år forsinket :lol:

Re: Hjelp...fort...

InnleggSkrevet: 06/12-2019 00:14
Aleks855
Et godt svar er velkomment uansett tidsramme :lol: