Side 1 av 1

Kapital og rente

InnleggSkrevet: 08/11-2018 13:55
loco
Du har en kapital på 30 000 kr. Denne kapitalen får du tilbud om å investere i et prosjekt som lover deg utbetaling på 20 000 kr om ett år og 14 000 kr om to år. Hvor høy årlig rente svarer det til?

Re: Kapital og rente

InnleggSkrevet: 08/11-2018 16:54
Mattegjest
Dette er ei oppgave der Geogebra(CAS-verktøyet) kjem til sin rett.

Vi løyser problemet ved å rekne oss tilbake til noverdien av dei to utbetalingane ( summen av noverdiane = 30000 kr )

Hint: Sett årleg vekstfaktor lik x. Da er

noverdi ( 20000 ) = [tex]\frac{20000}{x}[/tex]

noverdi ( 14000 ) = [tex]\frac{14000}{x^{2}}[/tex]


Den ukjende x finn vi ved å stille opp ei " enkel " likning , og så let vi CAS gjere jobben.