Side 1 av 1

integral

InnleggSkrevet: 08/11-2018 17:05
mariusoen
Hei jeg lurer på når man kan sette et tall utenfor integralet?

for eksempel integralet av cos(u)/4 du. hvorfor kan man her sette 1/4 utenfor integralet?

Re: integral

InnleggSkrevet: 08/11-2018 17:11
Mattegjest
Tema: Integrasjon med konstant talfaktor( k ) i integranden

Gitt [tex]\int[/tex] [tex]\frac{cos(u))}{4}[/tex]. Her er nemnar ein konstant k = [tex]\frac{1}{4}[/tex]. Denne er uavhengig av variablen( u ) og kan derfor setjast utanfor integralteiknet.

Re: integral

InnleggSkrevet: 08/11-2018 17:20
Mattegjest
Uheldig formulering i førre innlegg! Kanskje denne treffer betre : Firetalet i nemnar viser at integranden har ein konstant faktor k = [tex]\frac{1}{4}[/tex]

Re: integral

InnleggSkrevet: 08/11-2018 18:53
Mattegjest
Alternativ framstilling: [tex]\int[/tex] [tex]\frac{cos(u))}{4}[/tex]du = [tex]\int[/tex][tex]\frac{{1}}{4}[/tex][tex]\cdot[/tex]cos(u) du = [tex]\frac{1}{4}[/tex][tex]\int[/tex]cos(u)du