Side 1 av 1

geometri

InnleggSkrevet: 09/01-2019 17:46
1234676
Er det noen som kan hjelpe meg med denne? Jeg har konstruert tangentene, men kan ikke forstå hvordan jeg beviser det. Man kan se at de er like lange.

/Users/joridsundet/Desktop/IMG_1514.jpg

Re: geometri

InnleggSkrevet: 09/01-2019 17:49
6ywdhsh
Bildet ble ikke med, men oppgaven går som følger: Bruk passer til å slå en sirkel og merk av et punkt P utenfor sirkelen. Konstruer de to tangentene fra P til sirkelen. Kall tangeringspunktene Q og R. bevis PQ=PR.

Re: geometri

InnleggSkrevet: 09/01-2019 18:55
Løs_ODE
Du kan bruke kongruente trekanter

La P ligge utenfor sirkelen og sett av linjesegmentet fra P til O der O er sentrum i sirkelen. La OQ være den ene radiusen og OR den andre radiusen i sirkelen. Du må nå vise at trekant POQ er kongruent med trekant POR.

-EN vinkel mellom en radius og en tangent er alltid 90 grader

- OR lik OQ ettersom begge er radiuser

-PO lik for begge trekanter ettersom de deler samme side.


ut ifra rhs regelen er PQ og PR like