Side 1 av 1

R2 integral oppgave

InnleggSkrevet: 02/08-2019 08:52
geir72
Finn integralet av (4x+3)*ln(x)

Jeg kommer frem til (4x+3)*ln(x)-2x-3+c.

Dette stemmer ikke med fasit, har regnet oppgaven flere ganger nå Eh.... hjelp

Re: R2 integral oppgave

InnleggSkrevet: 02/08-2019 09:19
Mattegjest
Metode: Delvis integrasjon

Velg u' = ( 4x +3 ) og v = ln( x )

Da får vi

[tex]\int[/tex]u' v dx = u v - [tex]\int[/tex]u v' dx