Side 1 av 1

komplementære verdier

InnleggSkrevet: 28/09-2019 16:26
maropp52
hei
i en oppgave gitt fra min lærer fikk vi dette:

Ein test blir brukt for å finne ut om ein person har ein sjukdom. Hendingane T og S er definert som
T: testen tyder på at personen har sjukdomen
S: personen har sjukdomen
Dei betinga sannsyna (T|S )=0.96 og ( T|ikke S)=0.05 er gjevne.
a)
Forklar med ord kva dei to betinga sannsyna over fortel. Rekn ut ( ikke T|ikke S)[/i]

jeg får til å forklare med ord. men sliter med å regne ut den betingede sannsynligheten for at testen tyder på at personen har sykdommen gitt at personen ikke har sykdommen. Kan jeg svare med at P(TgittS) er komplementær til P(ikkeT gitt ikkeS)? dvs at P(ikke T gitt ikke S) = 1-0.96= 0.04?

Re: komplementære verdier

InnleggSkrevet: 29/09-2019 15:45
josi
Det er P(T|ikkeS) og P(ikkeT|IkkeS) som til sammen er lik 1, komplementære som du sier. Slik at P(ikkeT|ikkeS) = 1-P(T|ikkeS) = 1 -0.05 = 0.95.
Det er vel også rimelig at sjansene for å få en negativ test er høy, 0.95, hvis man ikke har sykdommen.