Side 1 av 1

Diff oppgave

InnleggSkrevet: 29/09-2019 23:14
Geir72
Hvordan går jeg frem? Er stuck

Re: Diff oppgave

InnleggSkrevet: 30/09-2019 09:14
josi
Geir72 skrev:Hvordan går jeg frem? Er stuck


2y forsvinner i linje 2, men dukker opp igjen i linje 3. Her kan du ikke forkorte med y, da y ikke er en felles faktor i telleren på høyre side. Da ser du også at du får problemer med å separere y-ene og x-ene på hver sin side. Prøv i stedet metoden med integrerende faktor.

Re: Diff oppgave

InnleggSkrevet: 30/09-2019 13:17
Mattegjest
Gitt difflikninga

(x[tex]^{2}[/tex] + 1 ) y' + (2y - 3) x = 0

Løysingstrategi:

1) Skriv likninga på forma y' + f(x) y = g( x )

2) Finn [tex]\int[/tex]f( x ) dx ( sett konstantleddet c = 0 )

3) Multipliser med integrerande faktor e[tex]^{\int f(x) dx}[/tex]

4) V. S. kan no skrivast (y [tex]\cdot[/tex] p( x ))' = q( x )

5) Integrer opp V.S. og H.S. kvar for seg og finn til slutt y uttrykkt ved x.