Side 1 av 1

tolking av oppgave R2

InnleggSkrevet: 14/10-2019 14:38
geir722
Bestanden av ørret i et bestemt fiskevann avtar med 3,0 % per år.
Vi går ut fra at det er 10 000 ørreter i vannet ved starten av 2018.

Den lokale fiskeforeningen ønsker å sette ut et fast antall ørreter i vannet hvert år i ti år
framover. Utsettingen starter tidlig i 2018 og skjer kontinuerlig over tiårsperioden. Målet
er at det ved starten av 2027 skal være 15 000 ørreter i vannet.

Jeg skjønner utregning av oppgaven men har problemer med å tolket om jeg skal sette g(9) eller g(10). Ser i fasitet fra 2017 at det er 2 svar en som bruker 9 andre 10.