Side 1 av 1

omgjøre formel

InnleggSkrevet: 13/11-2019 17:43
fucking mint
formelen E = 1/2mv^2 skal omgjøres slik at V står alene. hvordan gjør jeg det?

Re: omgjøre formel

InnleggSkrevet: 13/11-2019 18:05
Gjest
[tex]E = \frac{1}{2}mv^2[/tex]

Ganger begge sider med [tex]2[/tex]:

[tex]2E = mv^2[/tex]

Deler begge sider med [tex]m[/tex]:

[tex]v^2 = \frac{2E}{m}[/tex]

Til slutt tar vi kvadratoten av begge sider for å få [tex]v[/t[tex]v = \pm\sqrt{\frac{2E}{m}}[/tex]