Side 1 av 1

Fysikk 1

InnleggSkrevet: 25/11-2019 19:25
nytt
Hei, kan noen hjelpe meg med oppgaven c ?

Vi drar en kasse, som frå først ligger i ro, 10 m bortover et horisontalt gulv. Trekkraften er hele tiden 150N.
a) Hvor stort arbeid utfører vi? etter flyttingen på 10 m har kassen fått en fart på 5,0 m/s. Massen er 80 kg.

Den har eg løyst sjølv:
F = 150 N
S = 10 m
W = F x S x cos til vinkelen
Sidan vi flytter kassen bortover et horisontalt gulv er cos til vinkelen = 0.
W = F x S = 150 N x 10 = 1500 J = 1,5 KJ.

b) Hvor stor er den kinetiske energien nå?
M = 80 kg
V = 5,0 m/s
Kinetisk energi = 1/2 x mv^2
Kinetisk energi = 1/2 x 80 kg = 1 kj

c) Hvorfor blir svarene på oppgave A og B ulike?

Re: Fysikk 1

InnleggSkrevet: 25/11-2019 20:14
josi
Fordi den nettokraften som virker i fartsretningen, akselerasjonskraften, er trekkraften minus friksjonskraften.