Side 1 av 1

kjemi 1

InnleggSkrevet: 27/11-2019 20:39
kjemii
Hei, kan noen hjelpe meg med denne oppgaven?
Når vi heller 16 g fortynna svovelsyre over 3 g sink i eit ope reagensglas, utviklar det seg hydrogengass. kva blir massen av innhaldet i reagensglaset etter at reaksjonen er over?

a) litt over 19 g

Takk for hjelpen:)

Re: kjemi 1

InnleggSkrevet: 27/11-2019 22:29
Kjemigjest
Sinken løyser seg ( oksiderer ) i ein spontan redoksreaksjon :

Zn( s ) + 2 H[tex]^{+}[/tex]( aq ) [tex]\rightarrow[/tex]Zn[tex]^{2+}[/tex]( aq ) + H[tex]_{2}[/tex]( g )

Stoffm. Zn som reagerer: n = [tex]\frac{m}{M}[/tex] = [tex]\frac{3g}{65.38 g/mol}[/tex] = 0.0459 mol

0.0459 mol Zn( s ) " driv ut " same stoffm. H[tex]_{2}[/tex]- gass ( jamfør reaksjonslikning )

0.0459 mol H[tex]_{2}[/tex]-gass veg: m = 0.0459 mol [tex]\cdot[/tex] 2 g/mol = 0.092 gram

Svar: 0.092 gram " lek ut " i form av hydrogengass. Gjenverande innhald veg ( 19 - 0.092 ) g = 18.9 gram