Side 1 av 1

fysikkoppgave (energi)

InnleggSkrevet: 10/02-2020 16:33
Geirinho
En student kaster en stein loddrett oppover fra taket av et hus. Steinen har starthastighet 12,0 m/s . Idet
steinen forlater handa til studenten er den 12,0 m over bakken. Steinens masse er 0,0500 kg.
Bruk energimetoder i de følgende beregninger.
a. Hvor høyt kommer steinen?
b. Hvor stor hastighet har steinen idet den treffer bakken?

Sliter med disse oppgavene. Det første jeg tenker på er at jeg må bruke loven om bevaring av mekanisk energi her, men det går ikke siden jeg har to ukjente. Har prøvd å finne den ene ukjente ved hjelp av bevegelseslikningene, men det går heller siden jeg også her får to ukjente. Hvordan skal jeg angripe denne oppgaven?

Re: fysikkoppgave (energi)

InnleggSkrevet: 10/02-2020 16:47
SveinR
Hei, du har nok info her - kan du vise hvilke likninger du har satt opp og hvilken informasjon du mener mangler? "Standardlikningen" for energibevaring er jo
[tex]E_{\mathrm{før}}=E_{\mathrm{etter}}[/tex]
[tex]E_{k0} + E_{p0} = E_k + E_p[/tex]
Som helt skrevet ut blir
[tex]\frac{1}{2}m v_0^2 + m g h_0 = \frac{1}{2}m v^2 + m g h[/tex]

Re: fysikkoppgave (energi)

InnleggSkrevet: 10/02-2020 17:03
Geirinho
Har satt opp likningen til bevaring av mekanisk energi:

1/2*m*v1^2+m*g*h1 = 1/2*m*v2^2+m*g*h2

I oppgave a skal jeg finne h2, men da mangler jeg både h2 og v2, noe som gjør at jeg ikke får den nødvendige informasjonen.
I oppgave b skal jeg finne v2, men da mangler jeg h2, noe som gjør at jeg støter på det samme problemet.

Re: fysikkoppgave (energi)

InnleggSkrevet: 10/02-2020 17:06
SveinR
Geirinho skrev:Har satt opp likningen til bevaring av mekanisk energi:

1/2*m*v1^2+m*g*h1 = 1/2*m*v2^2+m*g*h2

I oppgave a skal jeg finne h2, men da mangler jeg både h2 og v2, noe som gjør at jeg ikke får den nødvendige informasjonen.
I oppgave b skal jeg finne v2, men da mangler jeg h2, noe som gjør at jeg støter på det samme problemet.

Ok - du har mer info enn du tror her :)

For a) Tenk: Hva er farten i toppen, hvis ballen er på sitt høyeste punkt?

For b) Denne tar du etter å ha funnet [tex]h_2[/tex] :)

Re: fysikkoppgave (energi)

InnleggSkrevet: 10/02-2020 17:09
Geirinho
Haha åja, nå skjønte jeg det. Takk!

Re: fysikkoppgave (energi)

InnleggSkrevet: 10/02-2020 18:16
Kristian Saug
Forøvrig,

I denne oppgaven trengs kun en formel:

[tex]2*a*s=v^2-v_{0}^{2}[/tex]

[tex]a=g[/tex]
(og du bruker sannsynligvis [tex]h[/tex] istedenfor [tex]s[/tex]).
Massen, [tex]m[/tex] spiller ingen rolle i denne oppgaven.

Re: fysikkoppgave (energi)

InnleggSkrevet: 10/02-2020 21:38
Geirinho
Vet ikke om det er lov å bruke den tidløse bevegelsesliknkngen når det står at oppgaven skal løses ved hjelp av energimetoder?

Re: fysikkoppgave (energi)

InnleggSkrevet: 10/02-2020 22:11
Kristian Saug
Geirinho skrev:Vet ikke om det er lov å bruke den tidløse bevegelsesliknkngen når det står at oppgaven skal løses ved hjelp av energimetoder?


Nei, det er nok riktig.

Da bruker du formlene for [tex]E_{k}[/tex] og [tex]E_{p}[/tex] samt setter opp likningene. Og massen, [tex]m[/tex] kan forkortes bort.

Velg nullnivå, f eks bakkeplanet. Tegn figur og velg positiv [tex]y-[/tex]retning.

Spør om du står fast.