Side 1 av 1

Vektorer

InnleggSkrevet: 12/02-2020 11:22
noafinkenhagen
Hei,

Jeg har en sirkellikning gitt ved (x-5)^2+(y-4)^2=5^2.
Deretter har jeg også fått oppgitt en rett linje y=3/4*x+k.
Skal altså finne skjæringspunktene mellom linja og sirkelen i CAS. Hvordan gjør jeg dette?

Re: Vektorer

InnleggSkrevet: 12/02-2020 13:12
Mattegjest
Framgangsmåte:

1) Skriv inn sirkellikninga og linjelikninga på kva si linje i CAS-feltet.

2) Marker linjenummera ( bruk venstre musetast ) og trykk på X=-tasten på verktøy linja.
Da vil skjeringspunkta mellom sirkelen og linja dukke opp på neste linje.

Interessant tilleggsspørsmål: Bestem dei k-verdiane som gjer at linja tangerer sirkelen.