Snorkraft

Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Alle som føler trangen er velkommen til å svare.

Snorkraft

Innlegg Wedel » 12/02-2020 15:39

Et legeme med masse 10,0 kg trekkes bortover et horisontalt underlag med en horisontal kraft F lik
50,0 N. Mot legemets bevegelse virker en horisontal snorkraft S og en friksjonskraft R.
Legemet starter fra ro, og etter 10,0 s har det beveget seg 10,0 m.. Friksjonstallet mellom legemet og
underlaget er 0,350.

Hvor stor blir snorkraften S?

Har prøvd å funnet ut hvordan man regner på snorkraft, men har ikke klart å finne det ut. Finnes det en formel for snorkraft, slik som det gjør for fjærkraft (Hookes lov)?
Wedel offline

Re: Snorkraft

Innlegg Fysikkgjest » 12/02-2020 16:30

Vel pos. retning i rørsleretninga.

Trekkrafta F = 50 N

Friksjonskrafta R = [tex]\mu[/tex][tex]\cdot[/tex] N = [tex]\mu[/tex][tex]\cdot[/tex] G = [tex]\mu[/tex][tex]\cdot[/tex]m g = 0.35[tex]\cdot 10 kg \cdot[/tex] 9.81 m/s[tex]^{2}[/tex] = 34 N

Kraftsummen F[tex]_{res}[/tex] = F - R - S

Kraftsummen F[tex]_{res}[/tex] gir objektet ein konstant akselerasjon a ( jamfør N. 2. lov )

Finn a

Tilbakelagd veg s = [tex]\frac{1}{2}[/tex] a t[tex]^{2}[/tex] [tex]\Rightarrow[/tex] ( mult. [tex]\frac{2}{t^{2}}[/tex] )

a = [tex]\frac{2s}{t^{2}}[/tex] = 2 [tex]\cdot[/tex]10/10[tex]^{2}[/tex] m/s[tex]^{2}[/tex]= 0.2 m/s[tex]^{2}[/tex]

Finn S.

F[tex]_{res}[/tex] = m a ( N. 2. lov ) [tex]\Rightarrow[/tex]

F - R - S = m a [tex]\Rightarrow[/tex]

S = F - R - m a = ( 50 - 34 - 10[tex]\cdot[/tex] 0.2 ) N = 14 N
Fysikkgjest offline

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 40 gjester