Kjemi 2 - buffere

Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Alle som føler trangen er velkommen til å svare.

Kjemi 2 - buffere

Innlegg Bigeyes90 » 18/02-2020 15:36

Hei. I en buffer oppgave skal jeg finne ut hvor mange gram KOH jeg må tilsette bufferen FØR pH=pKa.

Blander 4,0 KOH med 200ml 2,0 CH3COOH. Og fortynner til 1,0L. pH i denne løsningen er 4.

Siden bufferområdet er pKa+1 og pKa-1, brukte jeg pKa -1 -> 4,74 - 1=3,74. Beste matte løsningen jeg kom på var å finne tallet mellom 3,74 og 4,74 som er 4,24.
(3,74 + 4,74) /2 = 4,24.

deretter brukte jeg bufferlikningen: 4,24=4,74+log (x/0,4)
Da får jeg x=0,12
Brukte 0,12M til å finne massen til KOH som ble 7,09 gram.

Det jeg lurer på er: har jeg tenkt riktig? fasit er 7,3
Bigeyes90 offline
Fibonacci
Fibonacci
Innlegg: 4
Registrert: 03/11-2019 17:09

Re: Kjemi 2 - buffere

Innlegg Kjemigjest » 18/02-2020 17:04

Tilsett stoffm. eddiksyre HAc ( svak syre ): n = c V = 2 mol/L [tex]\cdot[/tex] 0.2 L = 0.4 mol


Tilsett stoffm. KOH ( sterk base ): n = [tex]\frac{4 g }{56.1 g/mol}[/tex] = 0.0713 mol

0.0713 mol OH[tex]^{-}[/tex] ( frå KOH ) overfører same stoffm. svak syre ( HAc ) til den motsvarande basen ( Ac[tex]^{-}[/tex] ) ( HAc + OH[tex]^{-}[/tex] [tex]\rightarrow[/tex] H[tex]_{2}[/tex]O + Ac[tex]^{-}[/tex] ).


Etter reaksjonen:

Stoffm. HAc = stoffm. før reaksjonen - forbruk i reaksjonen med OH[tex]^{-}[/tex] = ( 0.4 - 0.013 ) mol = 0.3287 mol

Stoffm. Ac[tex]^{-}[/tex] = 0.0713 mol

Må tilsetje x mol KOH for å få pH = pK[tex]_{a}[/tex] = 4.74.

x mol OH[tex]^{-}[/tex] ( KOH ) overf. same stoffm. HAc til den motsvarande basen Ac[tex]^{-}[/tex]

Etter reaksjonen:

Stoffm. HAc: n = ( 0.3287 - x ) mol

Stoffm. Ac[tex]^{-}[/tex]: n = ( 0.0713 + x ) mol

Finn x .

pH = pK[tex]_{a}[/tex] når

[ HAc ] = [ Ac[tex]^{-}[/tex] ] [tex]\Leftrightarrow[/tex] 0.3287 - x = 0.0713 + x [tex]\Leftrightarrow[/tex]2x = 0.3287 - 0.0713 [tex]\Leftrightarrow[/tex] x = (0.3287 - 0.0713 )/2 = 0.1287
Må tilsetje 0.1287 mol KOH for å få pH = pK[tex]_{a}[/tex]


Masse KOH: m = n [tex]\cdot[/tex]Molmasse = 0.1287 mol [tex]\cdot[/tex] 56.1 g/mol = 7.2 gram
Kjemigjest offline

Re: Kjemi 2 - buffere

Innlegg Kjemigjest » 18/02-2020 18:37

Ei merkeleg , for ikkje å seie ei " fjollete " oppgave.

Startar med 0.4 mol svak syre ( HAc ) og skal lage ein buffer med pH = pK[tex]_{a}[/tex] = 4.74 ved å tilsetje sterk base ( KOH ).

Først tilsetjast 4.0 gram KOH og deretter meir av same stoffet for å få ønskt pH = pK[tex]_{a}[/tex] =4.74.

Ser ikkje poenget med å lage bufferen i " to steg ".

Vil heller starte med 0.4 mol eddiksyre og tilsetje " rett mengde" KOH slik at vi endar opp med ein eddiksyre-acetat-buffer der
pH = pK[tex]_{a}[/tex] = 4.74.

Den som les faget kjemi2 på vgs studiespesialisering , er kjend med at pH = pK[tex]_{a}[/tex] når

vi har like stoffmengder av syreforma ( HAc ) og baseforma ( Ac[tex]^{-}[/tex] ) .

I denne oppgava startar vi med 0.4 mol eddiksyre. Det betyr at halvparten ( 0.2 mol ) av syremolekyla(HAc) må omdannast til den motsvarande basen ( Ac[tex]^{-}[/tex]). For å få til denne overgangen må vi tilsetje 0.2 mol sterk base ( KOH)
( rekasjon: 0.2 mol HAc + 0.2 mol OH[tex]^{-}[/tex] [tex]\rightarrow[/tex] 0.2 mol H[tex]_{2}[/tex]0 + 0.2 mol Ac[tex]^{-}[/tex] )

Masse KOH: m = n [tex]\cdot[/tex] Formelmasse(KOH) = 0.2 mol [tex]\cdot[/tex] 56.1 g/mol = 11.22 gram

Dersom vi trekkjer frå " mellomsteget " , får vi : m = ( 11.22 - 4.0 ) gram = 7.2 gram
Kjemigjest offline

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 7 gjester