Fysikk 2 Elektrisk Kraft

Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Alle som føler trangen er velkommen til å svare.

Fysikk 2 Elektrisk Kraft

Innlegg shahirriaz786 » 23/02-2020 17:57

Hei kan noen hjelpe meg med oppgave b?

Spenningen mellom to parallelle horisontale elektrisk ladde metallplater er 150 V. Den øverste platen er positiv. Avstanden mellom platene er 10,0 cm.

a) Hva er den elektriske feltstyrken mellom platene? Tegn figur.

En elektrisk ladd kule faller fritt 12 cm gjennom et hull i den øverste platen og inn i det homogene feltet mellom platene. Kulas fart ble her konstant. Kula har massen 1,52·10^-4 kg.

b) Finn kulas fart i det den kommer inn i feltet mellom platene. Hva er kulas elektriske ladning?
shahirriaz786 offline

Re: Fysikk 2 Elektrisk Kraft

Innlegg Fysikkgjest » 23/02-2020 20:25

a) Eletrisk feltstyrke E = Potensialfall per meter = [tex]\frac{U}{d}[/tex] = [tex]\frac{150 V}{0.1 m}[/tex] = 1500 [tex]\frac{V}{m}[/tex] ( [tex]\frac{N}{C }[/tex] )

Feltstyrken peikar i same retning som el-krafta på ein positiv prøveladning, dvs. rett ned ( frå + [tex]\rightarrow[/tex] - )

Svar: Feltstyrken [tex]\overrightarrow{E}[/tex] = 1500 [tex]\frac{V}{m}[/tex] med pilretning nedover i vertikalretninga.

b) Farta etter 12 cm i fritt fall ?

Den "tidlause" veglikninga for fritt fall gir

2 g s = v[tex]^{2}[/tex] - v[tex]_{0}[/tex][tex]^{2}[/tex] ( startfarta v[tex]_{0}[/tex] = 0 ) [tex]\Rightarrow[/tex]

v = [tex]\sqrt{2 g s }[/tex] = [tex]\sqrt{2 \cdot 9.81\cdot 0.12}[/tex] m/s = 1.5 m/s

Farta er konstant [tex]\Rightarrow[/tex] F[tex]_{res}[/tex] = 0 ( N. 1. lov ) [tex]\Rightarrow[/tex]

El-krafta F[tex]_{el}[/tex] balanserer tyngda G.

F[tex]_{el }[/tex] = q [tex]\cdot[/tex] E = G = m [tex]\cdot[/tex] g [tex]\Rightarrow[/tex] q = [tex]\frac{m g}{E}[/tex] = [tex]\frac{1.52 \cdot 10^{-4}\cdot9.81}{1500}[/tex] C = 9.9[tex]\cdot[/tex]10[tex]^{-7}[/tex] C

Sidan elkrafta peikar oppover ( mot feltretninga [tex]\overrightarrow{E}[/tex] ), må q vere negativt ladd.

Svar: Ladningen q = -9.9[tex]\cdot[/tex]10[tex]^{-7}[/tex] Coulomb
Fysikkgjest offline

Re: Fysikk 2 Elektrisk Kraft

Innlegg shahirriaz786 » 24/02-2020 11:40

Tusentakk!!
shahirriaz786 offline

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: MSN [Bot] og 311 gjester