Side 1 av 1

Strøm

InnleggSkrevet: 19/04-2020 09:57
Strøm
Et batteri består av tre seriekoplede celler som hver har en elektromotrisk spenning på 1,5 V. Hver celle har indre resitans på 0,1 omega. Batteriet er koplet i serie med en ytre krets som har en samlet resitans på 7,2.

-Regn ut den elektromotoriske spenningen til batteriet.

Jeg vet at jeg skal bruke formelen: Epsilon = Indre motstand*strøm + Ytre motstand*strøm.
Er det noen som vet hvordan jeg kan finne strømmen i dette tilfellet?

Re: Strøm

InnleggSkrevet: 20/05-2020 01:31
Gjestebruker
når det kommer til slike oppgaver kan det være nyttig å søke om de har blitt besvart tidligere

https://www.matematikk.net/matteprat/vi ... hp?t=13739