vektor

Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Alle som føler trangen er velkommen til å svare.

vektor

Innlegg bolle124 » 22/05-2020 09:13

TRENGER HJELP!!

Oppgave 2

I en rettvinklet trekant ABC er S skjæringspunktet mellom medianene, A (0,0), AB=4, BC=3 og AC=5. BR er en av medianene. Finn lengden av BS.


Oppgave 3

Trekanten ABC er gitt ved punktene A(1,2), B(7,0) og C(9,6).
a) La M være midtpunktet på linjestykket BC. Finn en parameterframstilling for linja m gjennom A og M.
b) La P være fotpunktet til normalen fra M på AC. Finn koordinatene til P.
bolle124 offline

vektor

Innlegg 12345 » 22/05-2020 10:02

Oppgave 5

I t parallellogram ABCD er
Vi setter
Regn ut a ⃗^2, b ⃗^2 og a ⃗∙b ⃗
Finn (|a) ⃗+b ⃗|
Regn ut vinkelen mellom a ⃗ og (a ⃗+b ⃗).
En rett linje m gjennom B skjærer diagonalen AC i et punkt P slik at
Regn ut den verdien av t som gjør atOppgave 6

En partikkelbane kan beskrives ved følgende parameterframstilling.

der (horisontal posisjon) og (høyde) er gitt i meter, og er gitt i sekunder.
Bestem fartsvektoren og akselerasjonsvektoren.
Hvor lang tid går det før partikkelen har sin maksimale høyde?

En annen partikkelbane kan beskrives med parameterframstillingen

Kontroller om disse to partiklene vil kollidere.
12345 offline

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 67 gjester