Side 1 av 1

Vektor

InnleggSkrevet: 14/09-2020 20:52
R1Eleviførsteklasse
Har en oppgave hvor jeg ikke skjønner hvordan jeg skal regne meg fram til svaret:

I en likesidet trekant ABC har A, B og av koordinatene (xa,ya), (xb,yb) og (xc,yc)

Gitt at xa=ya=2
yc>ya
og vektor AB = [6,0]

a) Finn (xc,yc) Eksakt svar uten bruk av desimaler

Punktet D (xd,yd) er definert slik at vektor BD = 1/2BC
b) Finn (xd,yd) Eksakt svar uten bruk av desimaler

Punktet E (xe,ye) er definert slik at vektor AE =1/2AC
c) Finn ED og |ED|

Om noen kunne hjulpet med så hadde det vært gull

Re: Vektor

InnleggSkrevet: 15/09-2020 07:02
Mattegjest
Presenterer eit par hint som vonleg kan hjelpe deg ut av " hengemyra " .

[tex]\overrightarrow{AB}[/tex] = [ 6 , 0 ] [tex]\Rightarrow[/tex] AB [tex]\left | \right |[/tex] x- aksen.

AC = BC ( = AB ) [tex]\Rightarrow[/tex] Punktet C ligg midtnormalen til AB.

Re: Vektor

InnleggSkrevet: 15/09-2020 23:05
R1eleviførsteklasse
Jeg vet hvordan figuren skal se ut, men jeg skjønner ikke hvordan jeg skal kunne forklare det. Jeg har tegnet figuren og kan si svarene, men vet ikke hvordan jeg skal forklare oppgave A

Re: Vektor

InnleggSkrevet: 16/09-2020 06:25
Mattegjest
Hint: Lat M vere midtpunktet på AB.

Registrerer at [tex]\bigtriangleup[/tex]AMC er ein 30[tex]^{0}[/tex]- 60[tex]^{0}[/tex] - 90[tex]^{0}[/tex]- trekant.

AM = AC [tex]\cdot[/tex] cos60[tex]^{0}[/tex] = [tex]\frac{1}{2}[/tex] AC = [tex]\frac{1}{2}[/tex] [tex]\cdot[/tex] 6 = 3

MC = AC [tex]\cdot[/tex] sin60[tex]^{0}[/tex] = 6[tex]\cdot[/tex] [tex]\frac{1}{2}[/tex][tex]\sqrt{3}[/tex] = 3[tex]\sqrt{3}[/tex]

Vidare:

[tex]\overrightarrow{OC}[/tex] = [tex]\overrightarrow{OA}[/tex] + [tex]\overrightarrow{AM}[/tex] + [tex]\overrightarrow{MC}[/tex]