Induksjon fysikk 2

Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Alle som føler trangen er velkommen til å svare.

Induksjon fysikk 2

Innlegg hallagrabba » 28/01-2021 11:07

Figuren nedenfor viser to svært lange, loddrette og parallelle metallskinner, som står
vinkelrett på et homogent magnetfelt. I den nederste enden er skinnene koblet til en
variabel spenningskilde S og en bryter K.
En vannrett stav er tredd inn på skinnene og har god elektrisk kontakt med dem. Staven
kan gli oppover og nedover skinnene uten nevneverdig friksjon. Staven, metallskinnene,
bryteren K og spenningskilden S utgjør da en lukket strømkrets.

Den magnetiske feltstyrken er B = 0.50 T, og har retning inn i papirplanet på figuren.
Avstanden mellom metallskinnene er l = 0.200 m. Metallstaven har massen m = 25.5 g
og resistansen R = 2.0 Ω. Vi ser bort fra resistansen andre steder i kretsen.
Fra først av ligger metallstaven i ro på en isolerende kloss (skravert på figuren). Så
lukker vi bryteren K og skrur opp spenningen på spenningskilden S til staven så vidt
mister kontakten med klossen.
b Bestem størrelse og retning på strømmen gjennom staven i denne situasjonen.
Hvor stor må spenningen U på spenningskilden være nå? Hvilken av polene på
spenningskilden er positiv?
hallagrabba offline

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 26 gjester