1P-bok for 1P-Y

Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Alle som føler trangen er velkommen til å svare.

1P-bok for 1P-Y

Innlegg alekojlime » 08/03-2021 10:30

Jeg har boka Sigma 1P og skal ta faget 1P-Y. Er alt i boka relevant? Eller er det enkelte ting jeg kan hoppe over? Burde jeg kjøpe boka Sinus 1P-Y? Jeg leser på egenhånd, så har ingen lærer som styrer.
alekojlime offline
Fibonacci
Fibonacci
Innlegg: 4
Registrert: 08/03-2021 10:22

Re: 1P-bok for 1P-Y

Innlegg SveinR » 08/03-2021 10:37

Hei, tar du 1P-Y etter den gamle eller den nye læreplanen? Det er veldig stor forskjell på disse.
SveinR offline
Weierstrass
Weierstrass
Innlegg: 452
Registrert: 22/05-2018 21:12

Re: 1P-bok for 1P-Y

Innlegg alekojlime » 08/03-2021 10:44

Godt spørsmål. Jeg har meldt meg opp til privatisteksamen nå i mai, så regner med det er den nye? På den andre siden, så forbedrer jeg karakteren jeg fikk i faget i 2009... Men det var kun én 1P-Y-eksamen man kunne melde seg opp til
alekojlime offline
Fibonacci
Fibonacci
Innlegg: 4
Registrert: 08/03-2021 10:22

Re: 1P-bok for 1P-Y

Innlegg SveinR » 08/03-2021 11:21

Hm, det skal være mulig å melde seg opp til både gammel og ny. Har du fagkoden for kurset du er oppmeldt i?
SveinR offline
Weierstrass
Weierstrass
Innlegg: 452
Registrert: 22/05-2018 21:12

Re: 1P-bok for 1P-Y

Innlegg alekojlime » 08/03-2021 11:42

Du har nok rett, bare jeg som skurrer litt. Ser jeg tok MAT1003 da jeg gikk på VGS, og jeg er rimelig sikker på at det var det jeg meldte meg opp til også (skal dobbelsjekke senere).

Jeg ser kompetansemålene på Udir er Tall og Algebra, Geometri, og Økonomi. To av disse har samme navn som kapitlene i boka Sigma 1P, mens Tall og Algebra er sånn ca. spredt over to kapitler. Men det ser ut som om boka har en del delkapitler som ikke er en del av delmålene, eller har andre slags navn, så jeg lurer litt på om jeg kan spare tid om jeg investerer i boka Sinus 1P-Y om den stemmer bedre overens med kompetansemålene (jeg tar opp 6 andre fag, og vil ha 6-er i 4 av de, så tiden er knapp) . Eller er det ikke så betydelig?
alekojlime offline
Fibonacci
Fibonacci
Innlegg: 4
Registrert: 08/03-2021 10:22

Re: 1P-bok for 1P-Y

Innlegg SveinR » 08/03-2021 16:24

Det kan nok være lettere å få overblikk over hva som er relevant om du har en bok tilpasset kurset (men pass i så fall på å kjøpe boken tilpasset den gamle læreplanen). Men det skal ikke være noe i 1P-Y som ikke er dekket av den 1P-boken du har, om du har meldt deg opp i den gamle læreplanen. Et annet poeng er at normalt ligger nok eksamensoppgavene til 1P-Y på et noe lavere nivå enn 1P, også innenfor tilsvarende kompetansemål.

Her er alle kompetansemålene i 1P, hvor jeg har markert de som er aktuelle for 1P-Y:

Tal og algebra
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei er
 • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar
 • forenkle fleirledda uttrykk og løyse likningar av første grad og enkle potenslikningar
 • tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv
 • rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
 • behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale storleikar i praktiske samanhengar
Geometri
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke og grunngje bruken av formlikskap, målestokk og Pytagoras’ setning til berekningar og i praktisk arbeid
 • løyse problem som gjeld lengd, vinkel, areal og volum
 • rekne med ulike måleiningar, bruke ulike målereiskapar, vurdere kva for målereiskapar som er formålstenlege, og vurdere kor usikre målingane er
 • tolke, lage og bruke skisser og arbeidsteikningar på problemstillingar frå kultur- og yrkesliv og presentere og grunngje løysingar
Sannsyn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lage døme og simuleringar av tilfeldige hendingar og gjere greie for omgrepet sannsyn
 • berekne sannsyn ved å telje opp gunstige og moglege utfall, systematisere oppteljingar ved hjelp av krysstabellar, venndiagram og val-tre og bruke addisjonssetninga og produktsetninga i praktiske samanhengar
Funksjonar
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for omgrepet lineær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske døme, også digitalt
 • omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar
 • undersøkje funksjonar som beskriv praktiske situasjonar, ved å fastsetje nullpunkt, ekstremalpunkt og skjeringspunkt og tolke den praktiske verdien av resultata
Økonomi
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for og rekne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og berekne inntekt, skatt og avgifter
 • vurdere forbruk og bruk av kredittkort og setje opp budsjett og rekneskap ved hjelp av rekneark
 • undersøkje og vurdere ulike former for lån og sparing
SveinR offline
Weierstrass
Weierstrass
Innlegg: 452
Registrert: 22/05-2018 21:12

Re: 1P-bok for 1P-Y

Innlegg alekojlime » 08/03-2021 18:14

Tusen takk for grundig svar. Godt å høre at alt er i boka hvertfall. Jeg får begynne litt å se hvor lett det blir å jobbe utifra læreplanmålene med boka
alekojlime offline
Fibonacci
Fibonacci
Innlegg: 4
Registrert: 08/03-2021 10:22

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Google [Bot] og 39 gjester