Vår 2020

Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Alle som føler trangen er velkommen til å svare.

Vår 2020

Innlegg forvirretstudent » 03/05-2021 21:06

Hei! Jeg sliter med denne oppgaven:

Lars og Lene forsker på hvordan antallet hoppekreps i et ferskvann endrer seg.
Tabellen nedenfor viser antall observerte hoppekreps noen dager i april og mai.

Dato_____________ |30. april |3. mai | 4. mai __| 6. mai |
Antall hoppekreps __| 10 000 | 20 000 | 30 000 | 120 000 |

Ut fra disse observasjonene vil Lars og Lene lage ulike modeller.
De lar x være antall dager etter 30.april.
Når Lars lager sin modell, antar han at antallet hoppekreps øker med et fast antall hver dag.

a) Bestem modellen han da får.
Gjør rede for hva hvert av tallene i modellen betyr i denne praktiske situasjonen.

Her skjønner jeg at det skal være en typ f(x) = ax+ b der b vil være 10 000, men ut i fra oppgaven skjønner jeg ikke helt om det er noe jeg ikke forstår eller om jeg bare kan ta utgangpunkt i (finne på selv) at Lars mener det øker med for eks. 10 000 hoppekreps hver dag, eller er det noe jeg overser? og da vil vell betydningen av tallene de spør etter være konstantledd og stigningstall?

Når Lene lager sin modell, antar hun at antallet hoppekreps øker med en fast prosent hver dag.

b) Bestem modellen hun da får.
Gjør rede for hva hvert av tallene i modellen betyr i denne praktiske situasjonen.

Her ser jeg for meg en modell som ligner f(x)= 10 000 * 1,10^x, hvis vi antar det blir en økning på 10 prosent for hver dag

Ved å bruke regresjon har Lene i tillegg funnet modellen gitt ved

h(x) = 1667x^3 −10000x^2 +18333x +10000

c) Vis hvordan hun har gått fram for å finne denne modellen.

Ifølge geogebra har jeg funnet ut at det er en 3. grads polynomfunksjon, men jeg vet ikke hvordan de mener jeg skal forklare hvordan jeg fant den

d) Tegn grafen til modellen fra oppgave b) og grafen til h i samme koordinatsystem,
og beskriv forskjeller og likheter mellom de to modellene.

Å tegne går greit, men å forklare er jeg mer usikker på

Jeg føler det er noe jeg har oversett og mangler koblingen, hjelp!
forvirretstudent offline
Pytagoras
Pytagoras
Innlegg: 5
Registrert: 03/05-2021 20:52

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Google Adsense [Bot] og 14 gjester