1P matematikk - Udir erkjenner feil i poengberegning og uenighet mellom sensorer - Berørte studenter får ikke beskjed

Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Alle som føler trangen er velkommen til å svare.

Moderatorer: Aleks855, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa, DennisChristensen, Emilga

Svar
Matsensjatsen
Fibonacci
Fibonacci
Innlegg: 3
Registrert: 25/06-2023 21:51

Denne e-posten er sendt fra Utdanningsdirektoratet til Statsforvalteren i Oslo og Viken:

Vi har fått flere tilbakemeldinger på at det under fellessensuren var ulik praksis på bruk av nedre karaktergrense. Dette er uavhengige henvendelser som peker på manglende forståelse eller aksept for nedre karaktergrense (hva som skal til for å stå) og vi har derfor gjort noen undersøkelser i vurderingsskjemaene for MAT1019 og sammenliknet disse med endelig karakter i PAS. Det viser seg at for MAT1019, så er det 27 elever som har blitt gitt karakteren 1 selv om sensorene har gitt dem 9 eller 10 poeng i sitt vurderingsskjema. I PAS kan vi i tillegg se at det er foreslått karakteren 2 fra en av sensorene for 68 kandidater, men at kandidaten har fått 1 under fellessensuren.

Til formøtet for klagesensuren er det derfor viktig og helt nødvendig å understreke at nedre karaktergrense skal brukes når det gjøres rimelighetsvurderinger. Klagesensorene må derfor bruke forhåndssensur og vurderingsskjemaet aktivt i sine vurderinger.


Innholdet i e-posten med screanshot er delt på flere sosiale medier.

Udir tror en klage hjelper når kravene til å endre karakter er at opprinnelig karakter er «urimelig». Tror Udir virkelig at ny sensor som får gammel karakter foretar en helt ny og selvstendig vurdering?
Svar