Bedriftsøkonomisk analyse

Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk på høyskolenivå. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar. Men, ikke forvent at admin i matematikk.net er spesielt aktive her.

Moderatorer: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa

Svar
Mate1
Fibonacci
Fibonacci
Innlegg: 1
Registrert: 09/09-2021 22:40

Hei, hadde håpet noen kunne hjulpet meg med disse spørsmålene? Sliter litt med å forstå dem. Hadde også vært utrolig flott om dere skriver hvordan dere kom frem til svaret. Setter stor pris på all hjelp jeg får!


1. En bedrift benytter lineære avskrivninger for sine maskiner. Forventet levetid er fire år. Maskinene ble kjøpt inn ved inngangen til året 2019 for kr 2.000.000 eksklusive mva. Restverdi ved utløpet av levetiden ble anslått til kr 200.000 eksklusive mva. Etter tre år ble maskinen solgt. Gevinsten ved salget var kr 18.000. Hva var salgssummen eksklusive mva? Oppgi salgssummen (kun tallet) i hele kroner og bruk punktum som tusenskiller (for eksempel 425.000).


2. En bedrift kjøpte ved inngangen til år 2019 en maskin for kr 5.000.000 inklusive mva. Antatt restverdi ved utløpet av levetiden var kr 400.000 eksklusive mva. De årlige avskrivninger (lineære avskrivninger) ble beregnet til kr 600 000. Hvor mange år har bedriften lagt til grunn som levetid for maskinen? Svaret (kun tallet) oppgis som antall hele år (for eksempel 3).


3. En bedrift har anskaffet et varig driftsmiddel. Forventet levetid for driftsmiddelet er fem år. Anslått salgsverdi ved utløpet av levetiden er kr 400.000 eks mva. Anta at bedriften benytter saldoavskrivninger. Saldoavskrivningssatsen er satt til 20% og saldoavskrivningene i år tre var kr 204.800. Hva var anskaffelseskost eks mva? Oppgi svaret (kun tallet) i hele kroner, og bruk punktum som tusenskiller (for eksempel 1.200.000).


4. Bedriften Kittelsen AS betalte i 2019 diverse driftskostnader med kr 1.323.750 inkl. mva. Ved inngangen til 2019 hadde bedriften ubetalte diverse driftskostnader for kr 90.000 inkl. mva. Ved utgangen av 2019 hadde bedriften ubetalte diverse driftskostnader for kr 58.750 inkl. mva. Hvilket beløp ble diverse driftskostnader ført med i resultatregnskapet for 2019? Oppgi beløpet (kun tallet) i hele kroner, og bruk punktum som tusenskiller (for eksempel 987.000).


5. En varehandelsbedrift hadde per 01.01.2019 varer på lager for kr 1.500.000 målt til innkjøpspriser. Bedriften hadde i 2019 et varekjøp på kr 9.000.000. Per 31.12.2019 hadde bedriften varer på lager for kr 1.150.000. Vi ser i denne oppgaven bort fra mva. Hva var bedriftens varekostnad (vareforbruk) i 2019? Oppgi svaret (kun tallet) i hele kroner og bruk punktum som tusenskiller (for eksempel 2.714.400).
jos
Dirichlet
Dirichlet
Innlegg: 174
Registrert: 04/06-2019 12:01

En klar og grei innføring i begrepene lineær versus saldoavskriving, restverdi og beregning av de ulike størrelser finner du her: https://www.enkeleksamen.no/avskrivninger/
Svar