Side 1 av 1

Lineær approksimasjon (ENKEL)

InnleggSkrevet: 09/11-2018 13:13
matteforøkonomer
finn den lineære approksimasjonen og estimer den maksimale feilen;

[tex]f(x)=\sqrt{x}, a=9, I=[8,10][/tex]

Her har jeg funnet fram til at [tex]f''(x)=-\frac{1}{4}*\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}[/tex], men dette tilsier jo at funksjonen ikke har noen vendepunkt. hvordan skal jeg da komme fram til M i formelen for feilestimat ved lineær approksimasjon:


[tex]E<\frac{M}{2}*c^{2}[/tex]