Side 1 av 1

matematisk induksjon

InnleggSkrevet: 15/03-2019 16:21
gjest_13
Hei,

jeg trenger litt hjelp med denne oppgaven, og forså hvordan man kan komme fram til svar og løsning på hvordan man skal tenke seg fram :) :) :


La R være en transitiv relasjon. La aR^(n)b, for n ≥ 1, bety at det finnes en sekvens av tupler

<a_0, a_1>, <a_1, a_2>, ..., <a_(n – 1), a_n>

fra R slik at a_0 = a og a_n = b. Bevis påstanden ”hvis aR^(n)b , så aRb” for alle naturlige tall n ≥ 1 ved matematisk induksjon.

^= hevet skrift/opphøyd
_ = senket skrift