Side 1 av 1

Statistikk

InnleggSkrevet: 11/04-2019 16:00
Gjest
Det er en elv mellom lunsjvatnet og Storfiskvatnet som gjør at ørreten kan forflytte seg mellom disse to. Vi skal undersøke om det er bevis for at stor-ørreten i større grad holder til i det ene av disse vannene, dvs er det større fisk i det ene av de to vannene?

Vi utfører et prøvefiske som gir følgende fiskevekter (i kg) på Storfiskvatnet(X):
0.98 0.94 1.13 0.85 0.96 1.10 1.00 0.99 1.04 1.02 0.99

Fiskevekter (i kg) på Lunsjvatnet (Y):
0.97 0.94 0.88 0.75 0.84 0.79 0.65 0.84 0.88 1.06 1.06

GJENNOMSNITT EMPIRISK VARIANS
Storfiskvatnet- X=1.00 S^2= 0.0057
Lunsjvatnet- Y=0.88 S^2=0.0158


a) Anta normalfordelte data med Var(X) = Var(Y), og utfør en passende hypotese-test med signifikans-nivå a=0.05

Hvordan gjør man denne? Og hvilken andre testmetoder kan benyttes dersom data ikke er normalfordelte?

Re: Statistikk

InnleggSkrevet: 11/04-2019 16:05
Gjest
Litt bedre oversikt:

GJENNOMSNITT: X=1.00, Y=0.88
EMPIRISK VAR=X:0.0057, Y:0.0158