Side 1 av 1

Variabelskifte dobbeltintegral

InnleggSkrevet: 02/06-2019 14:00
Matte2
[tex]\int \int \frac{y^3}{x}(2+\frac{y^2}{x^2})dxdy,[/tex]
der R er området i 1.kvadrant i xy-planet som er begrenset av kurvene
[tex]x^2+y^2=1, x^2+y^2=4, y^2=x, y^2=2x[/tex]


Skal bruke variabelskifte, og har ikke helt koll på hvordan fremgangsmåten er. Har foreløpig funnet at u=x^2+y^2 og v=y^2/x.
Det jeg ikke helt forstår er hvordan jeg skal finne x og y?

Re: Variabelskifte dobbeltintegral

InnleggSkrevet: 02/06-2019 14:01
Matte2
Slik jeg forstår det skal jeg gå ut i fra ligningene for u og v, men da ender jeg jo opp med andregradspolynom så det kan vel ikke stemme

Re: Variabelskifte dobbeltintegral

InnleggSkrevet: 02/06-2019 15:57
vilma123
Du skal over i (u,v) planet.

Husk Jakobian!