Side 1 av 1

Fysikk

InnleggSkrevet: 11/06-2019 17:23
AndersHG
Et tog med massen 300 tonn og farten 110 km/h må stoppe for rødt lys. hvor stor må bremsekraften være dersom toget skal kunne stoppe på 1000m ?

Noen så kan vise meg fremgangsmåten ? har regnet ut, men det er ikke fasit til dette og jeg er veldig usikker

Takk på forhånd :D

Re: Fysikk

InnleggSkrevet: 11/06-2019 19:35
Fysikksvar
Energivurdering: Bremsearbeidet(absoluttverdi) ( W[tex]_{R}[/tex] = R[tex]\cdot[/tex] s ) er lik tapet i kinetisk energi(E[tex]_{k}[/tex])

Finn bremsekrafta R

R [tex]\cdot[/tex] s =[tex]\left | \bigtriangleup E_{k} \right |=[/tex][tex]\frac{1}{2}[/tex] m v[tex]_{start}[/tex][tex]^{2}[/tex]

Re: Fysikk

InnleggSkrevet: 11/06-2019 19:55
AndersHG
da er svaret mitt rett?
0,5*3*10^5*30,55^2 = 1,39*10^8 J

altså bremsekraften som trengs er lik den kinetiske energien til toget i bevegelse?

Re: Fysikk

InnleggSkrevet: 11/06-2019 21:58
Fysikksvar
Bremsearbeidet er lik tapet i kin.energi ( som du har rekna ut )


Bremsekrafta R = [tex]\frac{Bremsearbeidet( W )}{veglengda( s )}[/tex]

Re: Fysikk

InnleggSkrevet: 11/06-2019 23:33
AndersHG
Tusentakk!! :D