Side 1 av 1

Matriseprodukt

InnleggSkrevet: 13/09-2019 17:52
Kent123
Jeg sitter med en oppgave som sier:
Regn ut matriseproduktene dersom de er definert. (Her er A en konstant)
Jeg er usikker på hva jeg skal gjøre- Det er ikke noe multiplikasjon, addisjon osv tegn. Hvordan skal jeg regne dette ut? Må jeg transponere noe?

Nr 1 matrise:
1 0 3
0 0 2
-2 1 0

Nr 2 matrise:
-1 2
A 2
2 0


Fasitt:
5 2
4 0
a+2 -2

Re: Matriseprodukt

InnleggSkrevet: 13/09-2019 19:45
jos
Du må først avgjøre om matrisene kan multipilseres med hverandre. Kravet for at matrisen A kan multipliseres med matrisen B og danne matrisen AB, er at det følgende gjelder: Hvis A er en mxn matrise, så må B være en nxr matrise. AB blir en mxr matrise. I oppgaven er M1 en 3x3 matrise. M2 er en 3x2 matrise. Da kan M1 og M2 multipliseres og danne matrisen M1M2 som er en 3x2 matrise. Slå opp i læreboka og finn regelen for matrisemultiplkasjon. Anvend den på matrisene i oppgaven.

Re: Matriseprodukt

InnleggSkrevet: 13/09-2019 20:00
Kent123
Tusen takk for hjelpen. Jeg klarte oppgaven nå :)