Side 1 av 1

Kjemioppgave

InnleggSkrevet: 23/09-2019 19:57
suffering
Trenger desperat hjelp med denne oppgaven!

Konsentrasjonen av sulfat i vann kan bestemmes ved å tilsette en BaCl2-løsning i overskudd. Det vil felle ut sulfat-ioner. Ved å tilsette overskudd av BaCl2 (aq) til 145 ml av en vannprøve ble det felt ut 0,330 g BaSO4 (s). Beregn konsentrasjonen av sulfat i vannprøven.

Re: Kjemioppgave

InnleggSkrevet: 23/09-2019 23:22
Emilga
Molekylvekten til BaSO4 er $233.38 g/mol$, altså ble det utfelt:

$$n_{BaSO_4} = \frac{0.330 g}{233.38 g/mol} = 1.414 \cdot 10^{-3} mol$$

Hvor mange mol SO4 i den opprinnelige løsningen tilsvarer dette? Hva blir da konsentrasjonen av sulfat i den opprinnelige vannprøven?