Side 1 av 1

økonomi

InnleggSkrevet: 27/10-2019 19:56
Gjest123
Noen som kan hjelpe meg å løse denne kompliserte (for meg) oppgaven? :P
Oppgave: I en spesifikk bydel i en av Norges største byer antas verdien X på leiligheter å være normalfordelt. Forventningsverdien er 12 millioner kr med et standardavvik på 3 millioner kr, altså X∼N(12,3). Fra dette kan vi finne at P(X<10)=0.2525. Svar på spørsmålene nedenfor:
A: Betrakt 35 leiligheter i bydelen. Hva er sannsynligheten for at gjennomsnittlig verdi per leilighet er større enn 12.5 millioner kr?
B: 10 leiligheter i bydelen velges ut helt tilfeldig. Hva er sannsynligheten for at 5 av disse er verdt mindre enn 10 millioner kr?

Takk for hjelp