Side 1 av 1

Taylorpolynomer

InnleggSkrevet: 19/02-2020 09:39
Mira123
Hei!

Jeg fikk til oppgave a og b men trenger hjelp på c.

a) Beregn [tex]\int_{1}^{2}[/tex] lnx dx


b) Finn Taylorpolynomet av grad 3 til f(x) = ln(x) om x = 1. Finn en begrensning av |E3(x)| som gjelder for x > 1.

c) Bruk dette til å finne en tilnærmet verdi av [tex]\int_{1}^{2}[/tex] lnx dx og angi en begrensning på feilen uten å bruke den eksakte verdien.

Re: Taylorpolynomer

InnleggSkrevet: 21/03-2020 15:01
Maggie
Du klarer kanskje å integrere dette Taylorpolynomet. Polynomer er jo ofte greie å integrere.

Når det gjelder feilen, kanskje du kan finne den maksimale feilen på intervallet og integrere over denne konstanten.