Side 1 av 1

statistikk

InnleggSkrevet: 14/04-2020 13:56
boms
Ledelsen ved et stort sykehus hevder at 85 % av de ansatte sykepleierne er fornøyde med arbeidstiden sin. Mange sykepleiere ønsker imidlertid økt stillingsprosent og mener ledelsen overdriver. I en spørreundersøkelse svarer 48 av 80 tilfeldig utvalgte sykepleiere at de er fornøyd med eksisterende arbeidstid. Bruk opplysningene fra undersøkelsen til å teste om ledelsen har rett i sin påstand. Benytt signifikansnivå α=0,05.

hvilken test er best å brukes her? T-test?