Side 1 av 1

mikroøkonomi

InnleggSkrevet: 16/04-2020 14:47
økonomistudent
Hei!

Har fått ei oppgave der spørsmålene er etter min mening litt vanskelig å holde fast i for å kunne gi et svar.

Hadde blitt veldig glad hvis noen kan forklare hva de mener med hva prisforholdet px/pz representerer annet enn prisforholdet.

Her er oppgave teksten:

En bedrift produserer en ferdigvare i mengden y ved hjelp av to innsatsfaktorer, som brukes i mengde x og z. Produktfunksjonen er gitt ved:
y = F(x,z)
Vi antar at begge innsatsfaktorene har positiv men avtakende marginalproduktivitet. Ferdigvaren selges i markedet for prisen p, mens de to innsatsfaktorene har prisene px og pz.
(a) Hva representerer prisforholdet px/pz?

Med vennlig hilsen,
Stressa Økonomistudent