Side 1 av 1

Juleoppgåve

InnleggSkrevet: 19/12-2019 21:20
Løs_ODE
oppgåve

antall kombinasjoner av [tex](y,a)[/tex] slik at [tex]1< y< 1000[/tex] * [tex]2\leq a< 99[/tex] gir en tverrsum som ikke er halvparten, dobbelte eller trippelte av tverrsummen av primtall mellom 999 og 99999?