Kalendernøtt 8

Her kan brukere av forum utfordre hverandre med morsomme oppgaver og nøtter man ønsker å dele med andre. Dette er altså ikke et sted for desperate skrik om hjelp, de kan man poste i de andre forumene, men et sted for problemløsing på tvers av trinn og fag.

Moderatorer: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa

Svar
Gustav
Tyrann
Tyrann
Innlegg: 4475
Registrert: 12/12-2008 12:44

Hvor mange heltallspar $(x,y)$ tilfredsstiller $2|y|\le x\le 40$?
Gjest

For alle [tex]0\leq y\leq 20[/tex] finnes det
[tex]\sum_{n=0}^{20} 2n+1 =441[/tex] tallpar [tex](x,y)[/tex]

For alle [tex]-1\leq y\leq -20[/tex] finnes det [tex]441-41[/tex] tallpar [tex](x,y)[/tex]

totalt [tex]441+440= 881[/tex]
Gjest

rettelse 441+400= 841
Svar