Abel maraton

Her kan brukere av forum utfordre hverandre med morsomme oppgaver og nøtter man ønsker å dele med andre. Dette er altså ikke et sted for desperate skrik om hjelp, de kan man poste i de andre forumene, men et sted for problemløsing på tvers av trinn og fag.

Moderatorer: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa

Lil_Flip38
Noether
Noether
Innlegg: 25
Registrert: 10/12-2023 10:58
Sted: Abelmaraton

Ny oppgave :D :idea: :o :shock: :shock: :? 8-) :x :P :oops: :twisted:

Let ABC be an acute triangle such that CA≠CB with circumcircle ω and circumcentre O. Let tA and tB be the tangents to ω at A and B respectively, which meet at X. Let Y be the foot of the perpendicular from O onto the line segment CX. The line through C parallel to line AB meets tA at Z. Prove that the line YZ passes through the midpoint of the line segment AC.
TorsteinBM
Pytagoras
Pytagoras
Innlegg: 16
Registrert: 13/12-2023 07:55

la punktet[tex]D[/tex] være [tex]CX\cap(ABC)[/tex] og la E være [tex]AB\cap CX[/tex]
[tex]-1=(A,B;C,D)=(X,E;C,D)[/tex][tex]=(Z,punktet langt vekke_{BA} ;C,F)[/tex] hvor [tex]F = CZ\cap AX[/tex]
dette impliserer at [tex]|FZ| = |ZC|[/tex]
la [tex]G = CA\cap ZY[/tex]
det vil eksistere en homoteti i C som sender Z til F of Y til D dette vil også sende G til A så G er midtpunktet på AC
props til Lil_Flip38 for hjelp
TorsteinBM
Pytagoras
Pytagoras
Innlegg: 16
Registrert: 13/12-2023 07:55

ny oppgave
finn alle p, q, r slik at de er primtall
og tilfredstiller at en av pqr og p+q+r er 101 ganger større enn den andre
lfe
Noether
Noether
Innlegg: 37
Registrert: 30/11-2023 16:16
Sted: Trondheim

Løsningene er permutasjonene av (p, q, r) = (101, 103, 2).

Vi kan uten tap av generalitet anta at [tex]p\geq q\geq r[/tex].
Vi får dermed [tex]pqr\geq 4p> 3p\geq p+q+r[/tex].
Det betyr at vi kun trenger å se på når [tex]pqr=101(p+q+r)[/tex].

Fra likheten over får vi at en av p,q eller r er lik 101. Vi kan uten tap av generalitet anta at p=101.
Vi får dermed [tex]qr=q+r+101 \Rightarrow (q-1)(r-1)=102[/tex]
102 har primtallsfaktorene 2, 3 og 17. Vi tester alle tilfellene og får at q og r må være lik 2 og 103.
Av symmetri er permutasjoner også løsninger.
lfe
Noether
Noether
Innlegg: 37
Registrert: 30/11-2023 16:16
Sted: Trondheim

Ny oppgave:
Vis at for alle heltall [tex]n\geq 3[/tex] eksisterer det en mengde parvis ulike positive heltall [tex]S=\left \{ x_1, x_2,...,x_n\right \}[/tex] slik at [tex]\left \{ 2,n \right \}\in S[/tex] og [tex]\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}=1[/tex].
TorsteinBM
Pytagoras
Pytagoras
Innlegg: 16
Registrert: 13/12-2023 07:55

hvis vi ser på n = 6 kan vi skrive summen som [tex]\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12}[/tex] men du kan gjøre [tex]\frac{1}{k}[/tex] om til [tex]\frac{1}{k+1}+ \frac{1}{k(k+1)}[/tex] så hvis du gjør dette med det største elementet i summen kan du skrive n = 6 med 6 tall

nå bruker vi induksjon på [tex]\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12}[/tex] og bytter ut [tex]\frac{1}{n}[/tex] med [tex]\frac{1}{n+1}+ \frac{1}{n(n+1)}[/tex], [tex]\frac{1}{n(n+1)}[/tex] vil alltid være det største elementet
nå må vi bare tenke på når n kan skrives på formen [tex]m(m+1)[/tex] men da skriver vi den om med den samme formelen: [tex]\frac{1}{k}[/tex] om til [tex]\frac{1}{k+1}+ \frac{1}{k(k+1)}[/tex]
dette vil ta ett ekstra tall men siden vi har to tall å gå på går dette og verken [tex]\frac{1}{k+1}[/tex] eller [tex]\frac{1}{k(k+1)}[/tex] eksisterer i S så du trenger ikke gjøre det en gang til derfor vil vi klare å gjøre dette med alle tall
TorsteinBM
Pytagoras
Pytagoras
Innlegg: 16
Registrert: 13/12-2023 07:55

ny oppgave:
la [tex]a, b, c, d > 0[/tex] og [tex]a+b+c+d = 4[/tex]
vis at [tex]\sum_{cyc}^{} \sqrt{a^{a}+b^{b}+c^{c}} \geq 4 \sqrt{3}[/tex]
lfe
Noether
Noether
Innlegg: 37
Registrert: 30/11-2023 16:16
Sted: Trondheim

Vi viser først at [tex]f(x)=\sqrt{x}[/tex] er konkav og at [tex]g(x)=\sqrt{x^{x}}[/tex] er konveks.

[tex]f''(x)=-\frac{1}{4\sqrt{x^{3}}}<0[/tex], for alle x>0.

[tex]g'(x)=\frac{1}{2}\sqrt{x^{x}}(ln(x)+1)[/tex]
[tex]g''(x)=\frac{1}{4}\sqrt{x^{x}}(ln(x)+1)^{2}+\frac{1}{2x}\sqrt{x^{x}}>0[/tex], for alle x>0.

Av Jensens ulikhet på funksjonen f får vi dermed
[tex]\sqrt{a^{a}+b^{b}+c^{c}}\geq \frac{\sqrt{a^{a}}+\sqrt{b^{b}}+\sqrt{c^{c}}}{\sqrt{3}}[/tex].

Det betyr at [tex]\sum_{cyc}^{}\sqrt{a^{a}+b^{b}+c^{c}}\geq \sqrt{3}(\sqrt{a^{a}}+\sqrt{b^{b}}+\sqrt{c^{c}}+\sqrt{d^{d}})[/tex].
Det holder dermed å vise [tex]\sqrt{a^{a}}+\sqrt{b^{b}}+\sqrt{c^{c}}+\sqrt{d^{d}}\geq 4[/tex], men det følger av Jensens ulikhet på g.
lfe
Noether
Noether
Innlegg: 37
Registrert: 30/11-2023 16:16
Sted: Trondheim

Ny oppgave:
La ABCDE være en konveks femkant i det kartesiske plan. Hjørnene på ABCDE er alle gitterpunkter. De Fem diagonalene i ABCDE danner en ny konveks femkant i ABCDE. Vis at det må ligge et gitterpunkt på eller i den lille femkanten.
Lil_Flip38
Noether
Noether
Innlegg: 25
Registrert: 10/12-2023 10:58
Sted: Abelmaraton

Anta for motstigelse at det finnes en 5-kant som ikke oppfyller kriteriet. Da ser vi på den 5-kanten med minimal areal som ikke oppfyller kriteriet. Kall den ABCDE. La A' være BD snittet med CE. Definer B',C',D',E' symetrisk.
Siden det bare finnes 4 kombinasjoner av paritet på y og x kordinaten til et punkt, vet vi av due-hull prinsippet at det eksisterer 2 punkter i ABCDE som har lik paritet både på y kordinaten og x kordinaten. Da vil midtpunket av disse 2 punktene også ha heltallige kordinater.

Lemma: det eksisterer ikke noen gitterpunkter utenom A i trekanten AD'C'
Anta at det eksisterer et punkt i trekanten som er et gitterpunkt som ikke er A. Kall dette punktet P. Da vil man kunne ta femkanten BCDEP, og det er en motstigelse siden ABCDE er den minimale femkanten som ikke oppfyller kriteriet.
Nå gjør vi tillfellearbeid.

1. Hvis de to punktene som har lik paritet er en diagonal. WLOG la dette være diagonalen AC. La M være midpunktet.
da vil vi ha av lemma som er symetrisk om alle punktene at M ikke ligger på CE', E'D',D'A, som er helt idiotisk, siden det må ligge på linjestykket AC.

2. Hvis de to punktene som har lik paritet er en side. WLOG la dette være siden AB. Se på femkanten BMCDE, dette er igjen en femkant som ikke oppfyller kriteriet, men har mindre areal enn ABCDE, en til motstigelse.

Jeg tenker at fra nå av skal vi stoppe å legge ut unyttige ting som dette her. Istedenfor kan vi gjøre litt ekte geometri. :D :roll: :twisted: :twisted: :cry: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :| :| :| :| :arrow: :?: :?: :?: :D :D :) :( :( :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :x :x :P :oops: :oops: :oops: :cry: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :roll: :roll: :twisted: :twisted: :roll: :roll: :roll: :roll: :wink: :wink: :wink: :wink: :oops: :P :P :P :P :P :P :P :x :x :x :x :x :x :x :x 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) :shock: :shock: :shock: :( :( :( :( :( :) :) :D
Lil_Flip38
Noether
Noether
Innlegg: 25
Registrert: 10/12-2023 10:58
Sted: Abelmaraton

Endelig er det på tide at noe nyttig blir lagt ut på dette forumet.

An acute triangle ABC in which AB<AC is given. Points E and F are feet of its heights from B and C, respectively. The line tangent in point A to the circle escribed on ABC crosses BC at P. The line parallel to BC that goes through point A crosses EF at Q. Prove PQ is perpendicular to the median from A of triangle ABC

Siden ingen har gitt ut løsning, her kommer det hint:

:mrgreen: :mrgreen: potenslinjer :mrgreen: :mrgreen:
lfe
Noether
Noether
Innlegg: 37
Registrert: 30/11-2023 16:16
Sted: Trondheim

Vi viser først et lemma.

Lemma: La ABCD være en firkant. Diagonalene AC og BD er ortogonale hvis og bare hvis [tex]AB^{2}+CD^{2}=BC^{2}+AD^{2}[/tex].
Bevis: Vi viser dette med vektorer. La [tex]P=AC\cap BD[/tex] være origo. Anta at [tex]AB^{2}+CD^{2}=BC^{2}+AD^{2}[/tex]. Av cosinussetningen får vi [tex]\left \| \vec{A} \right \|^{2}+\left \| \vec{B} \right \|^{2}+\left \| \vec{C} \right \|^{2}+\left \| \vec{D} \right \|^{2}+2\left \| \vec{A} \right \|\left \| \vec{B} \right \|cos(\angle APB)+2\left \| \vec{C} \right \|\left \| \vec{D} \right \|cos(\angle CPD)=\left \| \vec{A} \right \|^{2}+\left \| \vec{B} \right \|^{2}+\left \| \vec{C} \right \|^{2}+\left \| \vec{D} \right \|^{2}+2\left \| \vec{A} \right \|\left \| \vec{D} \right \|cos(\angle APD)+2\left \| \vec{B} \right \|\left \| \vec{C} \right \|cos(\angle BPC)[/tex].
Vi vet at [tex]\angle APB=\angle CPD=180^{\circ}-\angle APD=180^{\circ}-\angle BPC[/tex]-
Siden [tex]cos(180-\alpha )=-cos(\alpha )[/tex], har vi
[tex]2\left \| \vec{A} \right \|\left \| \vec{B} \right \|cos(\angle APB)+2\left \| \vec{C} \right \|\left \| \vec{D} \right \|cos(\angle APB)+2\left \| \vec{A} \right \|\left \| \vec{D} \right \|cos(\angle APB)+2\left \| \vec{B} \right \|\left \| \vec{C} \right \|cos(\angle APB)=0[/tex].
For at likheten skal holde må [tex]cos(\angle APB)=0\Rightarrow \angle APB=90^{\circ}[/tex] fordi normen til vektorer alltid er positiv.
Implikasjon andre veien følger av pytagoras.

Vi tar nå fatt på oppgaven.La M være midtpunktet på BC. Av Tales' teorem er BCEF syklisk med omsenter i M. Vi kaller sirkelen om AFE [tex]\omega_{1}[/tex] og sirkelen om BCEF [tex]\omega_2[/tex]. Potenslinjen til de to sirklene er EF. La [tex]\measuredangle[/tex] være symbolet for rettede vinkler.
Siden AQ er parallell med BC, er [tex]\measuredangle EAQ=\measuredangle ECB=\measuredangle EFB=\measuredangle EFA[/tex]. Det betyr at AQ tanger [tex]\omega_{1}[/tex]. VI har dermed av et punkts potens at [tex]AQ^{2}=QM^{2}-BM^{2}[/tex] fordi Q ligger på potenslinjen til [tex]\omega_{1}[/tex] og [tex]\omega_{2}[/tex]. Potenslinjen til [tex]\omega_{2}[/tex] og omsirkelen til ABC er BC. Av et punkts potens er [tex]AP^{2}=PM^{2}-BM^{2}[/tex].

Av de to likhetene ovenfor følger det at [tex]AP^{2}+QM^{2}-BM^{2}=AQ^{2}+PM^{2}-BM^{2}\Rightarrow AP^{2}+QM^{2}=AQ^{2}+PM^{2}[/tex]. Av lemmaet vårt er vi dermed ferdig.
lfe
Noether
Noether
Innlegg: 37
Registrert: 30/11-2023 16:16
Sted: Trondheim

Ny oppgave:
La [tex]\alpha[/tex] være et reelt tall. Finn alle funksjoner [tex]f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}[/tex] som tilfredsstiller likningen
[tex]f(f(x+y))=f(x+y)+f(x)f(y)+\alpha xy[/tex]
for alle [tex]x,y\in \mathbb{R}[/tex].
Mattebruker
Weierstrass
Weierstrass
Innlegg: 478
Registrert: 26/02-2021 21:28

Interessant løysing du presenterer her , Ife !
Påstanden som ligg i problemformuleringa er ekvivalent med at diagonalane i firkanten APMQ ( M : midtp. på BC ) står vinkelrett på kvarandre .
Innleiingsvis fører du bevis for ein viktig og sentral del av det verktøyet ( eit såkalla lemma ) du brukar for å kome i mål.
Dette utgangspunktet legg såleis klare føringar på den vidare bevisgangen: Bruke potenslinjer saman med setninga om punktets potens med omsyn på ein sirkel.

Underteikna greidde å vise at punkta B , C , F og E plasserer seg på ein sirkel ( [tex]\omega[/tex][tex]_{2}[/tex] ) med diameter BC. Likeins er det openbart at EF er potenslinja for dei to sirklane ettersom [tex]\omega[/tex][tex]_{1}[/tex] [tex]\bigcap[/tex] [tex]\omega[/tex] [tex]_{2}[/tex] = { E , F }.
Eg stussar likevel litt på denne setninga: Siden AQ er parallell med BC , er vinkel EAQ = vinkel ECB = vinkel EFB = vinkelEFA. Det betyr at AQ tangerer [tex]\omega[/tex][tex]_{1}[/tex] ( sirkelen om AEF ). Kan godta at vinkel ECB = vinkel EFB ( toppvinklar som skjer ut same boge ( EB ) på [tex]\omega[/tex][tex]_{2}[/tex] )
Men greier ikkje sjå nokon likheit mellom dei andre vinklane du nemner her. Derimot gjeld denne likheita: Vinkel FAQ = vinkel FCB ( samsvarande vinklar ved parallelle
overskjeringslinjer ) . Heilt til slutt skriv du at BC er potenslinje for [tex]\omega[/tex]2 og sirkelen om ABC. Det er sant nok , men her er det vel berre aktuelt å bruke
punktet P sin potens med omsyn på omsirkelen til ABC.
Oppsummering: Ryddig , strukturert og interessant bevisføring, men må vedgå at eg er ikkje heilt med når du forklarer at AQ tangerer [tex]\omega[/tex][tex]_{1}[/tex] ( sirkelen om AEF ). Set pris på ei tilbakemelding.

Helsing

Mattebruker
Mattebruker
Weierstrass
Weierstrass
Innlegg: 478
Registrert: 26/02-2021 21:28

RETTELSE !!!!

Hallo igjen.

I førre innlegget mitt hadde eg bytta om fotpunkta E og F . Når denne feilen er retta opp , får eg desse vinklane:

Vinkel EAQ = Vinkel ECB = 180[tex]^{0}[/tex] - vinkel EFB = vinkel EFA ( nabovinkel til EFB )
Men det står framleis att å vise at AQ tangerer sirkelen om AFE.
Svar