Side 1 av 1

Alle naturlige er interessante

InnleggSkrevet: 02/04-2007 16:10
sEirik
(1) Anta at det finnes naturlige tall som ikke er interessante.
(2) Det må nødvendigvis eksistere et minste uinteressant tall n.
(3) Men n er interessant, fordi n er det minste uinteressante tallet.
Vi har en selvmotsigelse, og antakelsen (1) må være feil.
(4) Altså er alle naturlige tall interessante.

InnleggSkrevet: 02/04-2007 16:25
Magnus
Jepp..
Hvorfor funker ikke \qed hmm...

InnleggSkrevet: 26/05-2007 01:35
Zoiros
Må ikke dette også gjelder da:

(1) Anta at det finnes naturlige tall som er interessante.
(2) Det må nødvendigvis eksistere et minste interessant tall n.
(3) Men n er uinteressant, fordi n er det minste interessante tallet.
Vi har en selvmotsigelse, og antakelsen (1) må være feil.
(4) Altså er alle naturlige tall uinteressante.

:p

InnleggSkrevet: 26/05-2007 02:14
Magnus
Gikk nesten .. ; )