Side 1 av 1

Veldig enkelt bevis

InnleggSkrevet: 15/11-2007 22:23
Vektormannen
Vi har nå om matematiske bevis i R1. Dette er helt nytt for meg, så jeg er ikke helt stødig på hvordan dette bør gjøres rett, altså f.eks. hvilke logiske slutninger jeg kan ta uten videre bevis, og hvilke jeg må vise mer detaljert, etc. Som et eksempel kan jeg ta følgende enkle bevis:

La [tex]n[/tex] være et naturlig tall større enn 1. Bruk direkte bevis til å vise at [tex]n^2 + n[/tex] er delelig med 2


Ved å skrive om [tex]n^2 + n[/tex] til [tex]n(n+1)[/tex] er det jo åpenbart at enten n er et partall (og dermed har 2 som faktor) eller at (n+1) er et partall. Men må dette vises ytterligere?

InnleggSkrevet: 15/11-2007 22:23
sEirik
Nei, det er nok det.