Ergo fysikk 1.118 | Trenger tips! Takk

Her kan du stille spørsmål vedrørende matematikken som anvendes i fysikk, kjemi, økonomi osv. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar.

Moderatorer: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa

Svar
Heraclitus
Fibonacci
Fibonacci
Innlegg: 4
Registrert: 19/08-2021 22:43

1.118 En 5,0 m lang personbil P med fart 81 km/h skal kjøre forbi et 20 m langt vogn- tog V med fart 63 km/h på en lang, rett strekning Forbikjøringen starter når Per 50m bak V, og er slutt når P er 50 m foran V.
a) Forklar at P kjører 125 m lenger enn V mens forbikjeringen pågår. (Tegn figur!)
Det jeg gjorde først var å tegne 2 rette streker, en som representerer strekningen til P og V. Hvor P var 50m bak og deretter 50m foran og 25 + x i midten av streken. Trenger tips til hvordan jeg skal løse dette, mange takk.
b) Hvor lang tid og hvor lang strekning bruker P på forbikjøringen?
Mattebruker
Cantor
Cantor
Innlegg: 105
Registrert: 26/02-2021 21:28

a) Finn tilbakelagd strekning ( s )

Tips: Vel vogntoget( V ) som referansesystem( observasjonspost ).

1. etappe: Fronten på P passerer bakenden på V når P har tilbakelagd strekninga s1 = 50 m
2. etappe: Fronten på P passerer passerer fronten på V når P har tilbakelagd strekninga s2 = 20 m ( lengda på vogntoget )
3. etappe: Bakenden på P passerer fronten på V når P har tilbakelagd strekninga s3 = 5m ( lengda på personbilen )
Siste etappe: Bakenden på P er 50 m foran V når P har køyrt strekninga s4 = 50 m ( etter 3. etappe ).

Samla vegstrekning s = s1 + s2 + s3 + s4 = ( 50 + 20 + 5 + 50 ) m = 125 m

b) Finn tida t forbikøyringa varer.

Tips: P har farta v = lik ( 81 - 63 ) km/h = 18 km/h i høve til vogntoget( V ) .

18 km/h = 18 *1000/3600 m/s = 5 m/s

Tida t = s/v = 125 m/ 5 m/s = 25 sekund

P brukar strekninga s( total) = v( P ) * t = 81 km/h * 25 s = 81 * 1000/3600 m/s * 25 s = 22.5 m/s * 25 s = 562.5 meter
Heraclitus
Fibonacci
Fibonacci
Innlegg: 4
Registrert: 19/08-2021 22:43

At jeg ikke så dette...Tusen takk for hjelpen!
Svar