Side 1 av 1

Fysikk 1

InnleggSkrevet: 08/03-2015 20:48
Romstofftid
Hei :D
Lurte på denne oppgaven:
En unge på 20 kilo leker i ei sklie. Sklia er 2,0 m høy og 3,5 m lang. Når han slipper seg fra toppen, kommer han ned med farten 4,5 m/s.
A) hvor mye mekanisk energi mister han på turen?
B) hvor stor er friksjonskrafta i sklia?

Re: Fysikk 1

InnleggSkrevet: 08/03-2015 21:26
Lektorn
Hvis du definerer 0-nivå for potensiell energi i bunnen av sklia kan du sette opp et energiregnskap for tidspunktet rett før turen starter og rett etter at han har kommet ned. Differansen mellom mekanisk energi ved start og mekanisk energi ved stopp må være tapet.

Re: Fysikk 1

InnleggSkrevet: 02/01-2020 21:37
hhhkvk
noen som har utregningen?

Re: Fysikk 1

InnleggSkrevet: 10/01-2020 09:53
tobiaskf
hhhkvk skrev:noen som har utregningen?


[tex]\frac{1}{2}mv^2+mgh_{0}=\frac{1}{2}mv^2+mgh[/tex]

Her er venstresiden av likhetstegnet mekanisk energi før barnet sklir i sklien og til høyre er energi etter. Gjør som Lektoren sier over, og definerer nullnivået til sklia ved 0 meter over bakken. Vi vet at barnet ikke har fart ført han sklir og stryker kinetisk energi på venstre side. Vet også at den potensielle energien vil være null ved sklieslutt, fordi vi definerte nullnivå der. Da sitter vi igjen med:

[tex]mgh_{0}=\frac{1}{2}mv^2[/tex]

Finn differansen mellom energi før og etter, så har du energitapet.

Re: Fysikk 1

InnleggSkrevet: 10/01-2020 11:47
josi
tobiaskf skrev:
hhhkvk skrev:noen som har utregningen?


[tex]\frac{1}{2}mv^2+mgh_{0}=\frac{1}{2}mv^2+mgh[/tex]

Her er venstresiden av likhetstegnet mekanisk energi før barnet sklir i sklien og til høyre er energi etter. Gjør som Lektoren sier over, og definerer nullnivået til sklia ved 0 meter over bakken. Vi vet at barnet ikke har fart ført han sklir og stryker kinetisk energi på venstre side. Vet også at den potensielle energien vil være null ved sklieslutt, fordi vi definerte nullnivå der. Da sitter vi igjen med:

[tex]mgh_{0}=\frac{1}{2}mv^2[/tex]

Finn differansen mellom energi før og etter, så har du energitapet.


[tex]mgh_{0}=\frac{1}{2}mv^2[/tex]

Står det ikke her at den potensielle energien på toppen av sklia = bevegelsesenergien ved bunnen?
Det kan vel ikke være riktig når en del av den potensielle energien er gått med til friksjonsarbeidet?

Re: Fysikk 1

InnleggSkrevet: 11/01-2020 00:13
Aleks855
Jeg leser oppgaven som at farten PÅ BUNNEN er 4.5 m/s, som vil si at friksjonsarbeidet er $mgh_0 - \frac12mv^2$?

Re: Fysikk 1

InnleggSkrevet: 11/01-2020 11:04
Kristian Saug
All hjelp er vel egentlig allerede gitt vedr denne oppgaven.
Men eleven har ikke hørt mer fra seg og andre lurer kanskje på løsningen.

a)

[tex]\Delta E_{m}[/tex] = mgh - [tex]\frac{1}{2}[/tex] m [tex]v^{2}[/tex] =
(20 * 9,81 * 2 - [tex]\frac{1}{2}[/tex] * 20 * [tex]4,5^{2}[/tex]) J
= 190 J = 0,19 kJ

Ungen mister 0,19 kJ på turen

b)

W = F * s
F = [tex]\frac{W}{s}[/tex] = [tex]\frac{190 J}{3,5 m}[/tex] = 54,3 N, tilnærmet lik 54 N

Friksjonskrafta er 54 N