Side 1 av 1

Likevekt - Le Chateliers prinsipp

InnleggSkrevet: 05/10-2018 19:53
aferese
Hei!

Usikker på om dette er riktig sted å poste, men håper noen kan hjelpe med følgende oppgave.

For den velkjente ammoniakklikevekten

[tex]N_{2} (g) + H_{2} (g)) \leftrightharpoons 2NH_{3} (g)[/tex]
er likevektskonstanten [tex]K=0,0025 (mol/L)^{2}[/tex] ved 1300 grader Celsius. Det betyr at likevekten er forskjøvet mot venstre når gassene er i likevekt.
Hvilke påstander er riktige når vi leder nitrogengass og hydrogengass inn i en beholder ved denne temperaturen?

A: Reaksjonsfarten i reaksjonen mot høyre øker etter hvert som reaksjonen kommer i gang, helt til likevektstilstanden oppnås.

B: Reaksjonsfarten i reaksjonen mot venstre vil hele tiden være like stor som reaksjonsfarten i reaksjonen mot høyre.

C: Reaksjonsfarten i reaksjonen mot venstre vil først være null. Så vil den øke helt til likevektstilstanden nås.

D: Fordi likevekten er forskjøvet mot venstre, vil reaksjonsfarten i reaksjonen mot venstre alltid være større enn reaksjonen mot høyre når systemet er i likevekt.

E: Ved likevekt er reaksjonsfarten mot venstre alltid like stor som reaksjonsfarten i reaksjonen mot høyre.

Jeg svarte A og E, men fasiten sier C og E. Hvorfor er ikke A riktig? Vil ikke reaksjonsfarten mot høyre øke når man tilsetter mer nitrogengass og hydrogengass? Og vil reaksjonsfarten mot venstre være like null når det i utgangspunktet var likevekt før det ble tilsatt mer av de to gassene? Skjønner at likevekten er godt forskjøvet mot venstre, men noe av ammoniakken vil vel spaltes tilbake? Håper noen kan forklare hvorfor A er feil, og C er riktig :)

Re: Likevekt - Le Chateliers prinsipp

InnleggSkrevet: 06/10-2018 15:25
Janhaa
[tex]N_2+ 3H_2 <=> 2NH_3[/tex]


I utgangspkt enig.
Men tipper oppg mener at tilført H2(g) reagerer først med N2(g) som avtar.
Og deretter:
at tilført N2(g) reagerer med H2(g) som avtar. Da vil den øke mot venstre
inntil likevekt.
Som regel tilsettes 1 reaktant av gangen.