Side 1 av 1

hva er hydrofil og hydrofob?

InnleggSkrevet: 21/02-2019 21:55
kjemi2
hallo!:)


hva er den hydrob( ikke vannelskede) og hydrofil (vannelskede) av desse , og se gjerne på ledige elektronpar for NH3 og vannlignaden? og hvorfor?

(Ni(OH2)6)Cl2 og (Ni(NH3)6)Cl2:

jeg tror hydrofil er Ni(OH2)6)Cl2 og hydrofob er (Ni(NH3)6)Cl2, men hvorfor blir dei det, og h2o har vel to ledige elektronpar, medan Nh3 gar en ledig elektronpar? håper noen kan hjelpe meg med dette